Til innhold

Endre fasaden

Nettstedet vil være utilgjengelig i ca 30 minutter fredag 23. februar i perioden mellom klokken 20:00 og 24:00 på grunn av planlagt vedlikehold. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

 

This site will be unavailable for about 30 minutes between the hours of 20:00 and 24:00 Friday 23 February due to scheduled maintenance. We hope this is not inconvenient for you. 

Hva vil det si å endre fasade?

Fasaden på et bygg er yttervegger og tak. Fasadeendringer kan for eksempel være å bytte vinduer, endre kledning eller taktekking, sette inn en ny dør eller å innglasse balkonger.

Det er ikke alle typer fasadeendringer du må søke om.

 

Sjekk om du må søke for å endre fasade

Du trenger som regel ikke søke dersom

  • du skal skifte tak (det kan være søknadspliktig om du må heve taket)
  • du endrer hele fasaden tilbake til en tidligere dokumentert utførelse
  • du skal skifte, sette inn eller fjerne vindu eller dør, så lenge bygningens karakter ikke endres

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom fasadeendringen

  • endrer bygningens karakter
  • innebærer inngrep i bærende konstruksjoner
  • innebærer inngrep i brannvegger eller andre brannsikre bygningsdeler
  • er nærmere enn 4 meter fra nabogrensen
  • gjør at kravene til lys, rømning eller brannsikkerhet ikke blir oppfylt

Fasadeendringer på bygninger med kulturminneinteresse vil oftere endre bygningens karakter og dermed være søknadspliktige.

Søk med hjelp av fagfolk

Hvis du endrer fasaden fordi bruken av et rom skal endres, for eksempel fra bod til soverom, må du søke om bruksendring. Fasadeendringen blir da en del av denne søknaden.