Til innhold

Kvalitetsstandarder og veiledere

Her finner du Oslobarnehagens kvalitetsstandarder og andre verktøy og veiledere som kan bidra til utvikling i barnehagen.

Språk og realfag

Tilvenning og de yngste barna i barnehagen

Arbeid mot mobbing

Årsplan og andre planer

Logg på her for evaluere årsplan 2017. Brukernavn og passord er sendt på e-post til barnehagens leder. Mangler du brukernavn/passord, ta kontakt med din bydel.

Årsplan 2018 lages i ny løsning, og bydelene gir tilgang til sine barnehager. I tillegg til årsplan skal alle barnehager lage en progresjonsplan for fagområdene:

Mal for progresjonsplan (DOCX).

Tilgang til verktøy for å lage årsplan 2018 blir tilgjengelig for barnehagene tidlig oktober. Innhold i årsplanmalen er endret og tilpasset ny rammeplan. Les mer om endringer i årsplan og tilgang til årsplanmal.

Følgende maler kan brukes i tillegg:

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Skjema for informasjon om barnet til skolen

Samarbeid mellom barnehage og barnevern

Foreldreundersøkelse

Helse og kosthold

Informasjonssikkerhet og personvern

Andre verktøy og veiledere