Til innhold

Fjordbyen

Kontakt

Kontaktperson

Plan- og bygningsetaten

Telefon

02180

E-post

Besøksadresse

Vahls gate 1, 0187 OSLO

Hva

Fjordbyen er et prosjekt som skal frigjøre dagens arealer ut mot sjøen og benytte disse til fremtidsrettet byutvikling med bolig, rekreasjon og næring på en slik måte at byen åpnes mot fjorden.

En stor del av arealene som i dag benyttes til havnevirksomhet vil bli utviklet til andre formål. På denne måten skal fjorden bringes inn som en del av byen og åpnes til glede for Oslos befolkning.

Hvor

Fjordbyen strekker seg fra Frognerkilen i vest til Sydhavna i sørøst. Det omfatter et areal på 2.261 dekar og er inndelt i 11 delområder.

Hvorfor

En stor del av arealet i Fjordbyen er i dag brukt til havnevirksomhet og trafikkårer. Kommunen ønsker å frigjøre så mye som mulig av havnearealene til bolig, næring og rekreasjonsområder. Prosjekt Fjordbyen gir en historisk sjanse til å forme nye deler av byen fra grunnen av.

Når

Planene for Fjordbyen ble påbegynt i 2000, og i 2003 startet realiseringen av arbeidet ved at reguleringsplanen for Bjørvika ble vedtatt av bystyret i august 2003.

 

Fjordbyen

Enhetsdirektør/sjefarkitekt

Stein Kolstø

Mobilnummer: 982 66 372

E-post:

Fjordbyen

Senior kommunikasjonsrådgiver

Rolf Rolid

Mobilnummer: 982 66 378

E-post: