Til innhold

Vann- og avløpsetaten

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Postboks 4704 Sofienberg, 0506 OSLO

Besøksadresse

Herslebs gate 5, 0561 OSLO

Om Vann- og avløpsetaten

Vi i Vann- og avløpsetaten (VAV) forsyner Oslos befolkning med drikkevann og håndterer avløpsvannet. Virksomheten finansieres gjennom vann- og avløpsgebyrer.

Vi har ansvar for drift, vedlikehold og fornyelse av byens renseanlegg, ledningsnett og pumpestasjoner for både drikkevann og avløpsvann.

Andre viktige oppgaver er forvaltning av vannkildeområder, tilsyn med vassdragene i byen, veiledning og informasjon til kunder, abonnenter og samfunnet for øvrig.

Vann og avløp er en egen kategori på Oslo kommunes nettsted.

Kontakt

Vann- og avløpsetatens kundesenter

Telefon: 23 44 00 00

E-post:

Vann- og avløpsetatens beredskapssenter

Telefon: 23 44 09 00

Direktør

Anna Maria Aursund

E-post:

Avdelingsdirektør Samfunn og kunde

Kari Elisabeth Fagernæs

Mobilnummer: 915 12 522

E-post:

Kommunikasjonssjef

Trond Borge Ottersen

Mobilnummer: 958 40 758

E-post:

Pressekontakt/kommunikasjonsrådgiver

Tone Spieler

Mobilnummer: 976 84 838

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer 971185589

e-faktura: 
fakturasentral@uke.oslo.kommune.no 

Les mer om fakturering til og fra Oslo kommunes virksomheter.

Selvbetjeningsløsning for kart over hovedledninger og stikkledningsdokumenter/tegninger: 
Underoslo.no 

Krav til innmåling: 
Krav til innmaling (PDF, 991 KB) 
Mal for kumkort (XSX, 30 KB)

Prosjekteringshåndbok (OVA-normer)