Til innhold

Vann- og avløpsetaten

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Postboks 4704 Sofienberg, 0506 OSLO

Besøksadresse

Herslebs gate 5, 0561 OSLO

Vann- og avløpsetaten

Vi i Vann- og avløpsetaten (VAV) forsyner Oslos befolkning med drikkevann og håndterer avløpsvannet. Virksomheten finansieres gjennom vann- og avløpsgebyrer.

Vi har ansvar for drift, vedlikehold og fornyelse av byens renseanlegg, ledningsnett og pumpestasjoner for både drikkevann og avløpsvann.

Andre viktige oppgaver er forvaltning av vannkildeområder, tilsyn med vassdragene i byen, veiledning og informasjon til kunder, abonnenter og samfunnet for øvrig.

Innbyggerne i Oslo kommune forsynes med vann fra to vannbehandlingsanlegg. Det ene ligger på Oset ved Maridalsvannet, mens det andre ligger på Skullerud.

Avløpsvannet renses ved Bekkelaget renseanlegg (BVAS) og Vestfjorden avløpsselskap (VEAS).

Vann og avløp er en egen kategori på Oslo kommunes nettsted.

Vann- og avløpsetatens kundesenter

Kontakt Vann- og avløpsetatens kundeseksjon

Kontakt

Vann- og avløpsetatens kundesenter

Telefon: 23 44 00 00

E-post:

Vann- og avløpsetatens beredskapssenter

Telefon: 23 44 09 00

Direktør

Anna Maria Aursund

E-post:

Kommunikasjonssjef

Trond Borge Ottersen

Mobilnummer: 958 40 758

E-post:

Pressekontakt/kommunikasjonsrådgiver

Tone Spieler

Mobilnummer: 976 84 838

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer 971185589

e-faktura: 
fakturasentral@uke.oslo.kommune.no 

Les mer om fakturering til og fra Oslo kommunes virksomheter.

Selvbetjeningsløsning for kart over hovedledninger og stikkledningsdokumenter/tegninger: 
Underoslo.no 

Krav til innmåling: 
Krav til innmaling (PDF, 991 KB) 
Mal for kumkort (XSX, 30 KB)

Prosjekteringshåndbok (OVA-normer)