Til innhold

Byantikvaren

Kontakt

Telefon

482 30 417

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Postboks 2094, 0505 OSLO

Besøksadresse

Maridalsveien 3, 0505 OSLO

Åpningstider

Uke 25

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 12:30
 • Fredag: 09:00 - 15:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Saksbehandling over disk tirsdag, onsdag og torsdag kl 09:00-11:30. Telefontid tirsdag, onsdag og torsdag 12:30-15:00. Arkivet mandag-fredag kl 09:00-15:00.

Uke 26

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 15:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Saksbehandling over disk tirsdag, onsdag og torsdag kl 09:00-11:30. Telefontid tirsdag, onsdag og torsdag 12:30-15:00. Arkivet mandag-fredag kl 09:00-15:00.

Uke 27

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 15:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Saksbehandling over disk tirsdag, onsdag og torsdag kl 09:00-11:30. Telefontid tirsdag, onsdag og torsdag 12:30-15:00. Arkivet mandag-fredag kl 09:00-15:00.

Om Byantikvaren

Byantikvaren er Oslo kommunes faglige rådgiver i alle spørsmål som gjelder bevaring av arkitektoniske og kulturhistoriske verdifulle bygninger, anlegg og miljøer og arkeologiske kulturminner.

Vi arbeider for at byens verneverdige kulturminner tas vare på som en naturlig del av all arealplanlegging, byggevirksomhet og forvaltning av det fysiske miljøet. Byantikvaren driver også utstrakt formidling til et bredt spekter av målgrupper.

Byantikvarens publikumssmottak – saksbehandling over disk

Vi tilbyr rådgivning og enkel saksbehandling «over disk» tre dager i uken. Arkivet er åpent daglig for publikum. 

Du kan komme til Byantikvaren for å få bistand i enkle saker uten å gjøre en forhåndsavtale. Denne ordningen innbefatter også svar på generelle henvendelser over telefon 959 90 617, eller i e-post til postmottak@bya.oslo.kommune.no

Kun helt kurante og ukontroversielle saker knyttet til bygninger som er ført på Gul liste kan behandles over disk i Byantikvarens kundemottak. Alle saker som berører eiendommer regulert til spesialområde bevaring må tas inn til intern vurdering.

For andre typer henvendelser ringer du Byantikvarens vanlige sentralbord på telefon 482 30 417.

Ledelse

Byantikvar

Janne Wilberg

Mobilnummer: 916 06 211

E-post:

Avdelingsleder, område øst

Hogne Langset

Mobilnummer: 932 69 757

E-post:

Avdelingsleder, område vest

Morten Stige

Mobilnummer: 915 31 818

E-post:

Administrasjonssjef

Stine-Mari Jansen

Mobilnummer: 900 35 715

E-post:

Informasjonsansvarlig antikvar

Tove Solbakken

Mobilnummer: 980 30 516

E-post:

Antikvar/teknisk rådgiver

André Korsaksel

Mobilnummer: 473 38 491

E-post:

Arkeolog/antikvar

Elin Hansen

Mobilnummer: 958 87 327

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 976 819 993.

Faktura til Oslo kommune.