Til innhold

Boligbygg Oslo KF

Kontakt

Telefon

23 46 05 00

E-post

Kundesenter Boligbygg

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Postboks 1192 Sentrum, 0107 OSLO

Besøksadresse

Wergelandsveien 3, 0167 OSLO

Åpningstider

Uke 50

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 15:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 51

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 15:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 52

 • Mandag: Stengt
 • Tirsdag: Stengt
 • Onsdag: 09:00 - 13:30
 • Torsdag: 09:00 - 13:30
 • Fredag: 09:00 - 13:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Kundesenteret må dessverre holde stengt onsdag 25. oktober på grunn av heldagsmøte. Torsdag 26. oktober er kundesenteret åpent som vanlig igjen. Hvis du har akutt behov, kan du ringe Boligbyggs vakttelefon på telefonnummer 23 46 05 55. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av stengningen.

Om Boligbygg Oslo KF

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger.  Vi har over  11 000 boliger, og det bor mer enn 25 000 mennesker hos oss. Med en million kvadratmeter boligareal er Boligbygg Norges største utleier av boliger. Våre boliger er fordelt på alle 15 bydeler, og de ligger i alt fra verneverdige 1890-gårder til helt moderne nybygg.

Bydelene tildeler kommunal bolig til personer som trenger en tilpasset bolig eller er i en vanskelig livssituasjon, og derfor trenger hjelp til å skaffe seg en bolig. Som husvert følger vi opp eiendommene våre tettere enn de fleste utleiere. Våre drifts- og vedlikeholdsmedarbeidere er ofte til stede i eiendommene. Vi har også utvidet avtale for renhold og bortkjøring av avfall, og døgnbemannet vakttjeneste. 

En økende andel eldre innbyggere og stor befolkningsvekst gjør at Oslo trenger flere ordinære kommunale boliger, og flere boliger som er tilpasset beboere med spesielle behov. I tillegg til å forvalte den eksisterende boligmassen profesjonelt skal Boligbygg derfor investere rundt to milliarder kroner i nybygging, utvikling og tilpassing av boligporteføljen de nærmeste årene. 

Hvis du leier en kommunal bolig gjennom Boligbygg og har spørsmål eller trenger informasjon, kontakt vårt kundesenter.

Ledelse og pressekontakter

Administrerende direktør

Jon Carlsen

Telefon: 23 46 05 00

Kommunikasjonssjef

Kristin Øyen

Mobilnummer: 958 87 588

E-post:

Kommunikasjonsrådgiver

Anine Johnsen

Mobilnummer: 911 94 767

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere

Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune (FKOK)

Organisasjonsnummer: 974 780 747

Fakturaadresse: Boligbygg Oslo KF, Oslo kommune, Fakturasentralen, Postboks 6532 Etterstad, 0606 Oslo.

Boligbyggs anbudskonkurranser på Doffin