Bedre tverrfaglig innsats i Bydel Nordre Aker

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er et prosjekt som skal gjøre det lettere for barn, unge og familier å få tidlig hjelp.

Les mer om prosjektet Bedre tverrfaglig innsats

Stafettloggen

  • Stafettloggen er en elektronisk loggbok over alle tiltak for hvert barn
  • Her finner du avtaler dere har inngått
  • Gir oversikt over involverte tjenester, fagpersoner og deres oppgaver

Logg inn i Stafettloggen

Stafettlogginfo 

Kursløsning

Kursløsning Conexus stafettloggen

  • Innloggingsdata: Brukernavn demo1 til demo50
  • Kode får du av leder/superbruker i din enhet
  • Logger nullstilles hver 14. dag (første og tredje onsdag i måneden). Flere har innloggingsinformasjon, og kan øve på samme brukernavn.

Tjenester og tilbud i bydelen

Bydel Nordre Aker har laget en samlet oversikt over tilbud i bydelen for deg som er barn, ung eller forelder: Tjenesteinformasjon om oppvekst, Bydel Nordre Aker (PDF)

Rutiner BTI

BTI - Handlingsveileder for tjenester i Bydel Nordre Aker (PDF 8MB)

Rutiner barnehage

Rutiner skole

Rutiner helsestasjon og skolehelsetjenesten

Rutiner Tverrfaglig ressursteam

Rutiner forebyggende barne- og ungdomsenhet

Rutiner barnevern

Lenker

Kontakt oss

Kontaktpersoner for BTI i bydelene