Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester

Kontakt

Telefon

2180 2180

E-post

Postadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Besøksadresse

Olav Vs gate 4, 0161 OSLO

Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester

Robert Steen (Ap) er byråd for helse, eldre og innbyggertjenester.

Politisk ledelse

Byråd

Robert Steen (Ap)
Telefon forværelse: 23 46 11 30
E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no

Byrådssekretær

Marte Haabeth Grindaker (Ap)
Kommunens kontaktsenter: 
21 80 21 80
E-post: marte.grindaker@oslo.kommune.no

Byrådssekretær

Nasir Mushtaq Ahmed (Ap)
Telefon: 21 80 21 80
E-post: nasir.mushtaq.ahmed@oslo.kommune.no

Administrasjon

Kommunaldirektør

Svein Lyngroth
Telefon: 23 46 11 30
E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no

Pressekontakt

Tuva Otterlei Blikom
Telefon: 47 17 06 23
E-post: tuva.blikom@byr.oslo.kommune.no

Ansvarsområder

 • Helse- og omsorgstjenester:  
  • Sykehjem
  • Dagsenter
  • Helsehus
  • Hjemmetjenester
  • Rehabilitering og habilitering
  • Tannhelse
  • Psykisk helse
  • Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
 • Digitalisering

Underliggende virksomheter