Byrådet

Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Postadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Besøksadresse

Olav Vs gate 4, 0161 OSLO

Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester

Robert Steen (Ap) er byråd for helse, eldre og innbyggertjenester.

Politisk ledelse

Byråd

Robert Steen (Ap)
Telefon forværelse: 23 46 11 40
E-post: byradeha@byr.oslo.kommune.no

Byrådssekretær

Ellen Rønning-Arnesen (Ap)
(i fødselspermisjon)
Mobil:  920 22 467
E-post: ellen.ronning-arnesen@byr.oslo.kommune.no

Byrådssekretær

Per Anders Langerød (Ap)
Mobil: 992 57 149
E-post: per.anders.langerod@oslo.kommune.no

Administrasjon

Kommunaldirektør

Svein Lyngroth
Telefon: 415 15 158
E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no

Pressekontakt

Cecilie Dahl
Telefon: 996 40 225
E-post: cecilie.dahl@byr.oslo.kommune.no

Ansvarsområder

 • Helse- og omsorgstjenester:  
  • Sykehjem
  • Dagsenter
  • Helsehus
  • Hjemmetjenester
  • Rehabilitering og habilitering
  • Tannhelse
  • Psykisk helse
  • Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
 • Digitalisering

Underliggende virksomheter