Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester

Kontakt

Telefon

2180 2180

E-post

Postadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Besøksadresse

Olav Vs gate 4, 0161 OSLO

Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester

Robert Steen (Ap) er byråd for helse, eldre og innbyggertjenester.

Politisk ledelse

Byråd

Robert Steen (Ap)
Telefon forværelse: 23 46 11 40
E-post: byradhei@byr.oslo.kommune.no

Byrådssekretær

Marte Haabeth Grindaker (Ap)
Mobil:  920 20 752
E-post: marte.grindaker@oslo.kommune.no

Administrasjon

Kommunaldirektør

Svein Lyngroth
Telefon: 415 15 158
E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no

Pressekontakter

Cecilie Dahl
Telefon: 996 40 225
E-post: cecilie.dahl@byr.oslo.kommune.no 

Tuva Otterlei Blikom
Telefon: 471 70 623
E-post: tuva.blikom@byr.oslo.kommune.no

Øyvind Topp Arum
Telefon: 917 28 409
E-post: oyvind.arum@byr.oslo.kommune.no

Ansvarsområder

 • Helse- og omsorgstjenester:  
  • Sykehjem
  • Dagsenter
  • Helsehus
  • Hjemmetjenester
  • Rehabilitering og habilitering
  • Tannhelse
  • Psykisk helse
  • Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
 • Digitalisering

Underliggende virksomheter