Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester

Kontakt

Telefon

2180 2180

E-post

Postadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Besøksadresse

Olav Vs gate 4, 0161 OSLO

Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester

Robert Steen (Ap) er byråd for helse, eldre og innbyggertjenester.

Politisk ledelse

Byråd

Robert Steen (Ap)
Telefon forværelse: 23 46 11 40
E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no

Byrådssekretær

Marte Haabeth Grindaker (Ap)
Telefon kommunens kontaktsenter: 21 80 21 80
E-post: marte.grindaker@oslo.kommune.no

Administrasjon

Kommunaldirektør

Svein Lyngroth
Telefon: 415 15 158
E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no

Pressekontakter

Kjartan Sverdrup Dall-Larsen 
Telefon: 406 00 507
E-post: kjartan.dall-larsen@byr.oslo.kommune.no 

Tuva Otterlei Blikom 
Telefon: 47 17 06 23
E-post: tuva.blikom@byr.oslo.kommune.no

Ansvarsområder

 • Helse- og omsorgstjenester:  
  • Sykehjem
  • Dagsenter
  • Helsehus
  • Hjemmetjenester
  • Rehabilitering og habilitering
  • Tannhelse
  • Psykisk helse
  • Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
 • Digitalisering

Underliggende virksomheter