Til innhold

Diversestipend

Stipend til kunst- og kulturformål

Frist for å søke

Det er søknadsfrist 15. mai. Det søkes da om stipend som skal brukes det påfølgende år.

Kort om tilskuddet

Diversestipend er én av seks stipendkategorier i Oslo kommunes stipendordning til kunst- og kulturformål. Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv og stipendet ytes under forutsetning av at mottaker av stipendet sørger for at den kunstneriske aktiviteten kommer byens innbyggere til gode. Diversestipendet skal gå til produksjon, arbeid, studie, materialer, reise og lignende.  Maksimal søknadssum er kr 100 000.

Kriterier for å søke

 • Stipendet kan søkes av profesjonelle kunstnere, kulturarbeidere og forskere innen alle kunstformer som har folkeregisteret adresse i Oslo kommune
 • Det er kun anledning til å søke på én stipendtype per år/søknadsrunde. Hvis du søker Diversestipend, kan du ikke søke noen av de andre stipendkategoriene.
 • Stipend gis ikke som erstatning eller supplement til studiefinansiering.
 • Som hovedregel kan bare enkeltpersoner søke og motta stipend. Det er ikke anledning til å søke til- eller på vegne av andre. Det kan søkes om stipend til samarbeidsprosjekter og kunstnergrupper, men man må søke stipend på vegne av seg selv.
 • Kunstnergrupper som er registrert som selvstendige rettssubjekt kan søke samlet under sitt organisasjonsnummer.

Forskrift

Forskrift om Oslo kommunes stipend til kunst- og kulturformål.

Krav om rapportering

Det skal leveres rapport og regnskap for bruken av stipendet 1. mars året etter stipendåret.

Tildelinger

Tildelinger av Diversestipend i 2017 (PDF 1,2MB)
Tildelinger av Diversestipend i 2016 (PDF, 0,7MB)

 

Kontaktinformasjon

Yvonne Kuhn
Telefon: 95 33 16 71
E-post: stipend@kul.oslo.kommune.no

Slik søker du om stipend til kunst- og kulturformål

 • 1Fyll ut søknadsskjema

  Du må benytte elektronisk søknadskjema for Diversestipend. Skjema gir deg veiledning underveis og alle spørsmål må besvares.

 • 2Last opp vedlegg
  • Beskrivelse av hvordan tiltaket skal komme Oslos innbyggere til gode
  • CV med fullstendig oversikt over utdannelse
  • Budsjett med finansieringsplan
  • Tidsplan
  • Dokumentasjon på kunstnerisk- og/eller vitenskapelig produksjon.
    

  Fysisk materiale (cd-er, bøker el.) kan sendes til: 

  Kulturetaten
  Postboks 1453 Vika
  0116 Oslo

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta bekreftelse

  Vi sender deg en bekreftelse på at søknaden er mottatt.

 • 2Fordeling av midler

  Fordeling av midlene er klart i oktober/november. Søker får beskjed om utfallet på e-post.

 • 3Utbetalingsanmodning og attest

  For å få utbetalt stipendet må du sende inn utfylt utbetalingsanmodning og attest på skatt-og merverdiavgift.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad, kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brev fra etaten. Klagen sendes til Kulturetaten på e-post stipend@kul.oslo.kommune.no.