Til innhold

Byrådslederens kontor

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Postadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Besøksadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Byrådslederens kontor

Om

Byrådslederen leder og koordinerer byrådets arbeid. Byrådslederens kontor er sekretariat for politisk ledelse og bistår byrådslederen i å lede arbeidet i byrådet. 

Politisk ledelse

Byrådsleder

Raymond Johansen (Ap)
Telefon forværelse: 23 46 19 31
E-post: byradsleder@oslo.kommune.no
Twitter: @raymondjohansen

Stabssjef

Marthe Scharning Lund (Ap)
Mobil: 920 51 302
Kontor: 23 46 12 93
E-post: marthescharning.lund@oslo.kommune.no
Twitter: @lundmarthe

Byrådssekretær

Tor Henrik Andersen (Ap)
Mobil: 415 54 828
E-post: tor.henrik.andersen@oslo.kommune.no 
Twitter: @torhenrix

Byrådssekretær for kommunikasjon

Marte Ingul (Ap)
Mobil: 995 41 238
E-post: marte.ingul@oslo.kommune.no

Administrasjon

Kommunaldirektør

Tale Teisberg
Telefon: 23 46 14 35
E-post: tale.teisberg@byr.oslo.kommune.no

Konstituert kommunikasjonssjef

Bente M. D. Bastiansen
Telefon: 917 30 923
Epost: bente.bastiansen@byr.oslo.kommune.no

Pressekontakter

Øyvind Arum
Telefon: 917 28 409
E-post: oyvind.arum@byr.oslo.kommune.no

Dorthe Moe Lianes
Telefon: 917 91 491
E-post: dorthe.lianes@byr.oslo.kommune.no  

Kristina Breivik
Telefon: 938 51 921
Epost: kristina.breivik@byr.oslo.kommune.no

Ansvarsområder:

Byrådslederens kontor har ansvar for sekretariatfunksjonen for byrådet, overordnet ansvar for videreutvikling av kommunens politiske og administrative styringssystem, virksomhetsstyring og ledelses- og kompetanseutvikling på strategisk nivå. Avdelingen ivaretar også internadministrative funksjoner for byrådsavdelingene.

Byrådslederens kontor har konsernovergripende ansvar og oppgaver i Oslo kommune som omfatter:

Underliggende virksomheter: