Til innhold
Byrådet

Byrådslederens kontor

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Postadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Besøksadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Byrådslederens kontor

Om

Byrådslederen leder og koordinerer byrådets arbeid. Byrådslederens kontor er sekretariat for politisk ledelse og bistår byrådslederen i å lede arbeidet i byrådet. 

Politisk ledelse

Byrådsleder

Raymond Johansen (Ap)
Telefon forværelse: 23 46 19 31
E-post: byradsleder@oslo.kommune.no
Twitter: @raymondjohansen

Stabssjef

Marte Ingul (Ap)
Mobil: 995 41 238
E-post: marte.ingul@oslo.kommune.no
Twitter: @mingul

Byrådssekretærer

Halvard Hølleland (Ap)
Mobil: 995 14 351
E-post: halvard.holleland@oslo.kommune.no 
Twitter: @halvardh

Lars Gravråk (Ap)
Mobil: 928 33 934 
E-post: lars.gravrak@oslo.kommune.no 
Twitter: @gravrk

Runar Kjellstad Nygård (Ap)
Mobil: 932 06 306
E-post: runar.k.nygard@oslo.kommune.no

Administrasjon

Kommunaldirektør

Tale Teisberg
Telefon: 909 31 657
E-post: tale.teisberg@byr.oslo.kommune.no

Kommunikasjonssjef

Hanne Gjørtz
Telefon: 957 55 213
E-post: hanne.gjortz@byr.oslo.kommune.no

Pressekontakter

Øyvind Arum
Telefon: 917 28 409
E-post: oyvind.arum@byr.oslo.kommune.no

Dorthe Moe Lianes
Telefon: 917 91 491
E-post: dorthe.lianes@byr.oslo.kommune.no  

Ansvarsområder:

Byrådslederens kontor har ansvar for sekretariatfunksjonen for byrådet, overordnet ansvar for videreutvikling av kommunens politiske og administrative styringssystem, virksomhetsstyring og ledelses- og kompetanseutvikling på strategisk nivå. Avdelingen ivaretar også internadministrative funksjoner for byrådsavdelingene.

Byrådslederens kontor har konsernovergripende ansvar og oppgaver i Oslo kommune som omfatter:

Underliggende virksomheter: