Go to content
Oslo sett fra sjøsiden med Aker brygge og rådhuset
Foto: Slavomir Polivka

Welcome to the City of Oslo

Welcome

All bruk av åpen ild (bål, grill, primus, stormkjøkken) i eller i nærheten av skogen, og på øyene i Oslofjorden, er forbudt.

Det er innført tidsbegrenset datovanning i hele Oslo kommune.