Frivillighet

Nordstrand bydelshus

Mange fritidstilbud er for tiden stengt

Ta kontakt på forhånd om du vurderer å besøke oss.

Kontakt

Telefon

23 49 50 49

Besøksadresse

Langbølgen 1, 1150 OSLO

Åpningstider

Uke 2

 • Mandag: 09:00 - 15:30
 • Tirsdag: 09:00 - 15:30
 • Onsdag: 09:00 - 15:30
 • Torsdag: 09:00 - 15:30
 • Fredag: 09:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Oslonøkkelen er en digital adgangskontroll som gir innbyggerne tilgang til å booke eksterne møterom og tilgang til Innbyggerhuset utenom de bemannede åpningstiderne.

Uke 3

 • Mandag: 09:00 - 15:30
 • Tirsdag: 09:00 - 15:30
 • Onsdag: 09:00 - 15:30
 • Torsdag: 09:00 - 15:30
 • Fredag: 09:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Oslonøkkelen er en digital adgangskontroll som gir innbyggerne tilgang til å booke eksterne møterom og tilgang til Innbyggerhuset utenom de bemannede åpningstiderne.

Uke 4

 • Mandag: 09:00 - 15:30
 • Tirsdag: 09:00 - 15:30
 • Onsdag: 09:00 - 15:30
 • Torsdag: 09:00 - 15:30
 • Fredag: 09:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Oslonøkkelen er en digital adgangskontroll som gir innbyggerne tilgang til å booke eksterne møterom og tilgang til Innbyggerhuset utenom de bemannede åpningstiderne.

Nordstrand bydelshus

I februar 2020 vil det nye bydelshuset stå klart for innflytting. Både ansatte og innbyggere kan glede seg. Bydelshuset vil være et symbol på en ny epoke for Bydel Nordstrand, der Lambertseter blir bydelens nye sentrum.

Tjenester i bygget:

 • Tverrfaglige tjenester i hjemmet (Bla. hjemmesykepleie og hjemmehjelp)
 • Helsestasjon 0-5 (egen resepsjon 3.etg)
 • Smittevern/Reisevaksine
 • Svangerskapskontroll
 • Fysio/ergo for barn (felles resepsjon i 3 etasje)
 • Barnevern
 • Åpen barnehage
 • Lavterskeltilbud (familieterapeut, Godt Samliv, TACO-grupper, ICDP-grupper), Helsesykepleier med videreutdanning i sped og småbarns psykiske helse
 • Pedagogisk fagsenter
 • Barnehagekontor
 • Tilrettelagte tjenester

Tjenester som ikke er i bygget:

 • NAV (Arbeid, Trygd, Sosial) 
 • Boligkontoret
 • Psykisk helsevern
 • Utekontakten
 • Fritidsklubben

Vakttelefon mestring og omsorg

Telefon: 23 49 57 34

Tilrettelagte tjenester

Telefon: 23 49 53 70

Helsestasjon 0-5år

Telefon: 23 49 50 60

Helsestasjon ungdom

Telefon: 917 90 064

Man- og tirsdag 15:30-18:00

Åpen barnehage

Telefon: 992 85 101

Barneverntjenesten

Telefon: 23 49 53 00

Deichman Lambertseter

Telefon: 23 43 29 00