Illustrasjonsbilde

Ny vannforsyning til Oslo

Oslo kommune bygger en reservevannforsyning stor nok til å gi hele Oslo tilgang på rent drikkevann. Den nye vannforsyningen skal være klar i 2028.

Illustrasjon

Slik følger du prosjektet

Se planlagte arrangementer, hvordan du melder deg på nyhetsbrev, og se saksdokumenter eller referat fra tidligere informasjonsmøter.

Illustrasjon

Kontaktinformasjon

Kontakt oss eller se hvem som er ansvarlige for prosjektet.