Til innhold

Ny vannforsyning Oslo

Introduksjon

Oslo kommune etablerer en ny vannforsyning. Målet er å sikre drikkevann til innbyggerne dersom dagens system skulle svikte.

Fakta om ny vannforsyning

 • Ny vannforsyning i Oslo skal bygges for å sikre nok vann til Oslos innbyggere
 • Kostnaden er estimert til 8,53 milliarder kroner
 • Forprosjekt og politisk behandling i perioden 2017-2019
 • Byggeperiode: 2020-2027

Hvorfor trenger Oslo ny vannforsyning?

Oslo er Europas raskest voksende by og prognosene tilsier fortsatt kraftig vekst. Oslos vannforsyning er i meget stor grad avhengig av Maridalsvannet og Oset vannbehandlings-anlegg, som forsyner byen med 90 % av drikkevannet. Dette gjør at vannforsyningen er meget sårbar for hendelser som kan gjøre kilden uegnet eller som setter behandlingsanlegget ut av drift.

Målet med å etablere en ny reservevannforsyning er å sikre at Oslos vannforsyning vil gi tilstrekkelige mengder drikkevann til innbyggerne også ved svikt i vitale deler i vannforsyningssystemet.

Mattilsynet i Oslo har pålagt Oslo kommune å ha på plass en ny vannkilde i 2028.

Hvor skal vannforsyningen ligge?

Holsfjorden er valgt som råvannskilde for ny vannforsyning i Oslo. Holsfjorden er Tyrifjordens sørøstre del som strekker seg ned mot Svangstrand (Sylling) i Lier kommune. Vann skal overføres i tunnel fra Holsfjorden til et nytt vannbehandlingsanlegg som planlegges i Oslo vest, primært ved Huseby. Herfra vil drikkevann overføres til ledningsnettet i Oslo. Tunnelen vil i hovedsak gå dypt under dagens terreng.

Hva skjer når?

Foreløpig fremdriftsplan legger opp til en planleggingsperiode fra sommeren 2017 med byggestart i 2020 og ferdigstillelse i 2028.

Det vil i løpet av forprosjektfasen bli utarbeidet en endelig framdriftsplan.

Forprosjektet er nå godt i gang. I denne perioden skal det utarbeides et tilstrekkelig underlag for politisk utbyggingsvedtak og det tekniske underlag for anbefalt konsept. I tillegg er det startet planprosesser i berørte kommuner.

Milepæler

 • Oppstart reguleringsplan: 1. kvartal 2017
 • Oppstart forprosjekt: 2. kvartal 2017
 • Ferdig forprosjekt: 3. kvartal 2018
 • Start detaljprosjektering/ konkurransegrunnlag: 3. kvartal 2018
 • Ferdig kvalitetssikring (KS2): 1. kvartal 2019
 • Utbyggingsvedtak/politisk behandling: 2 til 3. kvartal 2019
 • Ferdig reguleringsplan: 2. kvartal 2019
 • Start byggefase: 1. kvartal 2020
 • Ferdig utbygging: 2 til 3. kvartal 2027
 • Start testkjøring: 2 til 3. kvartal 2027

Status for arbeider og naboinformasjon

Åpne informasjonsmøter

Vi holder åpne informasjonsmøter, hvor vi informerer om prosjektet og planprosessen. Det blir også anledning til å stille spørsmål. Se når de ulike møtene er i kalenderen

Naboinformasjon

Følg saken

Følg byggesaken i saksinnsyn

Kostnad

Ekstern kvalitetssikrer anbefaler en kostnadsramme på 8,53 milliarder kroner med dagens prisnivå.

Hvem er ansvarlig?

Det er Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (VAV) som er ansvarlig for utbyggingen av ny vannforsyning i Oslo.

Multiconsult er valgt som konsulent for forprosjektet, med COWI som underleverandør. 

Plan- og bygningsetaten (PBE) er planmyndighet og ansvarlig for å behandle reguleringsplan med konsekvensutredning.

Kontakt oss

Vann- og avløpsetatens kundesenter

Telefon
23 44 00 00

E-post

Besøksadresse
Herslebs gate 5

Ny vannforsyning

Prosjektleder

Kjell L. Brevik

Mobilnummer
975 70 550

Telefon
21 80 21 80

E-post

Vann- og avløpsetaten

Mediekontakt

Tone Spieler

Mobilnummer
976 84 838

Telefon
23 44 00 31

E-post

Planprosesser

Lars J. Hem

Mobilnummer
950 42 782

Dokumenter i saken

Varsling av oppstart planarbeid

Redegjørelser om anmodninger til oppstartsmøter

Referat fra oppstartsmøter

 

Kalender


Se hele kalenderen