Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Tøyenavtalen

Tøyenavtalen

Tøyenavtalen er en satsing for å utvikle Tøyen til et trygt og levende sted.

Hva er Tøyenavtalen?

Da bystyret fattet vedtak om å bygge nytt Munch-museum i Bjørvika i juni 2013, ble det samtidig vedtatt å gjennomføre en rekke fysiske og sosiale tiltak for å utvikle Tøyenområdet.

Hva skjer når?

Under følger status på de ulike punktene:

Områdeløft Tøyen

En geografisk avgrenset områdesatsing over 5 år for å styrke fysiske og sosiale kvaliteter. Følg lenken for mer informasjon om områdeløftet. Se også siden for Områdeløft Tøyen.

Tøyensenteret

Tøyensenteret er oppgradert med enhetlig profil.

Bygging av nytt torg startet november 2017 og skal ferdigstilles sommeren 2018. Se også siden for Tøyen torg.

T-banestasjonen

Tøyen T-banestasjon skal rustes opp. 

Det er utført flere tiltak for å oppruste Tøyen T-banestasjon, blant annet fjerning av porter i sperrelinjen, montering av nye, innvendig belyste visningsskilt er montert i inngangsparti og vestibyle, utskifting av gamle vindusglass samt supplerende lys i vestibylen, fasader og innvendige vegger er renset og vasket, himlingen i vestibylen og dører til trafo-rom er malt, rister over sluk og avfallsbeholder i vestibyle er byttet og digital storskjerm (10,4 meter x 2,5 meter) er installert i vestibylen.

Sporveien planlegger følgende øvrige tiltak:

  • Informasjonsmontre monteres i inngangsparti
  • Nytt knutepunktskart buss/T-bane
  • Prototyping av permanent merking av buss for bane

Tøyenbadet

Forprosjekt for nytt uten- og innendørsbad er i arbeid. I følge gjeldende fremdriftsplan skal forprosjektet være ferdigstilt i løpet av 1. kvartal 2018. Målsettingen er oppstart av byggeprosjekt i løpet av 2019. Se også siden for nytt badeanlegg på Tøyen.

Vitensenter

Byrådet vil etablere vitensenteraktiviteter på Tøyen, og er i dialog med flere aktører som sammen med kommunen skal bidra til at barn og unge får tilgang til vitenskap, opplevelser og læring på Tøyen, både i og etter barnehage- og skoletid.

Samlokalisering med Norsk Teknisk Museum er undersøkt, men vil ikke gjennomføres.

Tøyen skole

Tøyen skole skal være en kultur- og miljøskole med utvidet åpningstid, utvidet tilbud fra musikk- og kulturskolen og gratis halvdagsplass i aktivitetsskolen.

  • Tøyen kulturstasjon gir gratistilbud til over 200 elever.
  • Oslo musikk- og kulturskole gir kunst- og håndverkundervisning til elever på 5.-7. trinn ved Tøyen skole.
  • 5-åringer fra bydelens barnehager gis et tilbud om kulturkarusell, dvs. ukentlig undervisning i musikk, teater og visuell kunst.
  • Samarbeidsavtaler med Naturfagsenteret og Naturhistorisk museum er inngått for å styrke Tøyen skoles satsning på natur-/miljøfag. Kurs for lærere og utprøving av undervisningsopplegg er videreført. Samarbeidet med Naturfagssenteret konsentreres om de eldste klassetrinn.
  • Flere lærere kurses i Norsk intensivt språkkurs (NISK). Målet med språkkurset er at elevene skal få større utbytte av å følge den ordinære opplæringen.
  • Gratis halvdagsplass på Aktivitetsskolen Tøyen har gitt en økning i deltakelsen fra 27% i 2012 til nærmest full dekning i 2017.
  • Elever ved Tøyen og Vahl skole kan bruke Tøyenbadet til halv pris.

Flerbrukshall

I tillegg er det bevilget midler til en midlertidig flerbrukshall på Tøyen som skal åpne i løpet av 2018. Prosjektering av en permanent hall er påbegynt. 

Hvor er Tøyen?

Tøyen ligger i Bydel Gamle Oslo, og grenser mot Grønland, Kampen, Grünerløkka og Ensjø. 

Hvorfor en Tøyenavtale?

Tøyen skal utvikles til et trygt og levende sted både å bo og besøke, og skal bedre levekårene til innbyggere i området.

Hvem er ansvarlig?

De ulike delprosjektene gjennomføres av de ansvarlige etatene (Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten) og Bydel Gamle Oslo. 

Delprosjekter

Kontaktperson

Områdeløft Tøyen

Programleder

Kjersti Grut

Mobilnummer
982 36 595

E-post

Dokumenter