Til innhold

Beboerparkering for privatpersoner

Nettstedet vil være utilgjengelig i ca 30 minutter fredag 23. februar i perioden mellom klokken 20:00 og 24:00 på grunn av planlagt vedlikehold. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

 

This site will be unavailable for about 30 minutes between the hours of 20:00 and 24:00 Friday 23 February due to scheduled maintenance. We hope this is not inconvenient for you. 

Kjøretøy i ordningen

 • Bil
 • Motorsykkel
 • Scooter
 • Moped

Hvem kan søke?

Du må ha folkeregistrert adresse i et område som har fått permanent beboerparkering og du må være eier eller medeier av kjøretøyet. Du kan også søke om du har firmabil eller leasingbil, er pendler eller student.

Vi åpner for salg av beboerparkeringstillatelse i ulike områder til ulike tidspunkter. Det er kun de som bor i de områdene vi har åpnet som kan søke.

Har du elbil, hydrogenbil eller HC-kort kan du parkere på beboerparkeringsplasser og andre kommunale avgiftsregulerte plasser uten å betale avgift, og du trenger ikke søke om beboerparkeringstillatelse. Du kan stå uten tidsbegrensning. Les om parkering og lading av elbil.


Flere områder i Oslo vil i tiden fremover få beboerparkering. Se oversikt over når det blir beboerparkering i de ulike områdene, og når du kan søke om beboerparkering.

Se hvor det er beboerparkering i kart.

Hva koster det?

Beboerparkering for bil koster 3000 kroner for ett år. Beboerparkering for MC og moped koster 1500 kroner for ett år.

Avtalen er gyldig i ett år fra den datoen du betaler, og du står fritt til å si opp avtalen når du vil. Du får refundert gjenværende beløp over 200 kroner.

Når du er ferdig med å fullføre søknaden digitalt går du direkte til en betalingsløsning.

Hva får du?

Du kan parkere på parkeringsplasser merket med beboerparkering i bydelen du bor i, og stå der uten tidsbegrensning. Tillatelsen er elektronisk, så du skal ikke ha synlig bevis i kjøretøyet ditt når du parkerer. Tillatelsen gir ikke rett til reservert plass og du kan kun få én tillatelse per person. 

Slik søker du om beboerparkering

Du må ha registreringsnummeret på bilen din klart når du skal søke. 

 • Hvis du er medeier av kjøretøyet må du legge ved kopi av vognkortet
 • Hvis du har firmabil må du legge ved signert bekreftelse fra arbeidsgiver
 • Hvis du har leaset bil må du legge ved signert leasingkontrakt med navn på leietaker og registreringsnummer på kjøretøyet
 • Hvis du har utenlandsk registrert bil må du legge ved kopi av vognkortet
 • Hvis du har personlig bilskilt er det bilens registreringsnummer du må bruke når du søker 

 

Søk om beboerparkering (logg på)

Unntak for pendlere og studenter

Pendler

Du kan søke om beboerparkering hvis du har pendlerstatus fra Skatteetaten og pendler til en beboerparkeringssone i Oslo der du eier eller leier bolig. Du må være eier eller medeier av kjøretøyet. Du kan også søke om du har firmabil eller leasingbil.

Dokumentasjon som pendler:

 • dokumentasjon fra Skatteetaten på pendlerstatus
 • signert fullstendig kopi av husleiekontrakt, eller kjøpskontrakt for bolig i beboerparkeringssonen

Student

Du kan søke om beboerparkering hvis du studerer i Oslo og bor i en beboerparkeringssone. Du må være eier eller medeier av kjøretøyet. Du kan også søke om du har firmabil eller leasingbil.

Dokumentasjon som student:

 • kopi av ditt gyldige studentbevis
 • signert fullstendig kopi av husleiekontrakt, eller kjøpskontrakt for bolig i beboerparkeringssonen
 • kopi av kvittering på betalt semesteravgift

Hvor lang tid tar saksbehandlingen?

Eier du bilen du søker om beboerparkering til, og er folkeregistrert på en adresse i et område med beboerparkering, får du automatisk godkjenning og mulighet til å betale umiddelbart. Andre søknader må gjennomgås manuelt. Disse behandles fortløpende og du vil motta et svar i løpet av 14 dager.  

Klage på avslag

Hvis du har fått avslag på søknaden og ønsker å klage, sender du klage med begrunnelse til postmottak@bym.oslo.kommune.no

Relevante lenker

Får du besøk? Les om gjesteparkering og betaling for parkering uten beboerparkeringstillatelse.

Kontakt Bymiljøetaten

Kontakt Bymiljøetaten