Til innhold

Beboerparkering for næringsdrivende

Hvem kan søke?

Næringsdrivende og kommunale virksomheter med registrert adresse i en bydel som har fått permament beboerparkering og med særlige behov for biloppstillingsplasser for egne servicebiler, kan søke om beboerparkering. Virksomheten må også være registrert som eier av bilen, og bilen må være utstyrt og innredet på en måte som gjør at bilen i seg selv er et arbeidsverktøy.

Vi åpner for salg av beboerparkeringstillatelse i ulike områder til ulike tidspunkter. Det er kun de som bor i de områdene vi har åpnet som kan søke.

Du kan ikke søke for å dekke kunders eller ansattes behov for parkering.

Har du HC-kort, elbil eller hydrogenbil trenger du ikke beboerparkeringstillatelse. Da er det vanlige parkeringsbestemmelser som gjelder. Les om parkering og lading av elbil.


Hva koster det?

Pris for beboerparkering per år
Én bil6000 kroner
To biler13 000 kroner
Tre biler21 000 kroner
Fire biler30 000 kroner
Fem biler40 000 kroner
Flere bilerØker med 10 000 kroner per bil over fem

Avtalen er gyldig i ett år fra den datoen du betaler. Du står fritt til å si opp avtalen når du vil. Du får refundert gjennværende beløp over 200 kroner.

Hva får du?

Du kan parkere virksomhetens bil på parkeringsplassene merket med beboerparkering i bydelen virksomheten er registrert i. Du kan parkere uten tidsbegrensning. Tillatelsen er elektronisk, så det er ikke behov for synlig bevis i bilen når du parkerer.

Slik søker du

For å søke trenger du

  • organisasjonsnummeret til virksomheten
  • registreringsnummeret på bilen
  • begrunnelse for særlig behov for parkering i sonen
  • bilder av bilen med synlig skilt og innredning
  • signert leasingkontrakt med navn på leietaker og registreringsnummer hvis bilen er leaset

 

Søk beboerparkering (logg på)

Hvor lang tid tar saksbehandlingen?

Søknader behandles fortløpende og du vil motta et svar i løpet av tre uker.

Klage på avslag

Hvis du har fått avslag på søknaden og ønsker å klage, sender du klage med begrunnelse til postmottak@bym.oslo.kommune.no

Kontakt Bymiljøetaten

Relevante lenker