Dette kaster du i løpet av et år

Det Oslos innbyggere kaster mest av hvert år, er det det bør kastes minst av. Restavfallsposen må slankes.

Hver innbygger i Oslo kaster i gjennomsnitt 321 kg avfall per år. Det vi kaster mest av er restavfall (142 kg), papp- og papir (40 kg), trevirke (25 kg), matavfall (24 kg), hageavfall (17 kg), metall (9 kg), farlig avfall (6 kg), klær og sko (7 kg), EE-avfall (6 kg)  og plastemballasje (5 kg).

Restavfallsposen må slankes. Egentlig er det bare 30 prosent av det som legges i restavfallet som faktisk skal dit. Det som blir sortert mest feil, er matavfall. I en gjennomsnittlig restavfallspose kan 50 prosent være matavfall. Andre avfallstyper som ofte sorteres feil er papp og papir, glass- og metallemballasje og tekstiler. 

Verditransport