Priser, beregninger og vannmåler

Priser 

Priser for beregning av vann- og avløpsgebyrer fra 1. januar 2020
Ekskl. mva.Inkl. mva.
Abonnementsgebyr391 kroner per år488,75 kroner per år
Vann12,41 kroner per m³15,51 kroner per m³
Avløp18,62 kroner per m³23,28 kroner per m³

Dette er de vanligste formene å beregne vann- og avløpsgebyrer på:

 • Stipulert (antatt) forbruk beregnet på grunnlag av tilknyttet bruksareal (BRA)
 • Målt forbruk over vannmåler

Gebyrene for vann- og avløpstjenester i Oslo kommune hjemles i Forskrifter for vann- og avløpsavgifter, og spesielle gebyrer (PDF)

Beregning fra bruksareal

Vi stipulerer at forbruket utgjør omtrent 1,3 m³ vann for hver kvadratmeter bruksareal boligen har. Vi omregner derfor antall kvadratmeter bruksareal til et antatt forbruk ved hjelp av en faktor på 1,3. Alle abonnenter med stipulert forbruk betaler gebyr ut fra boligens tilknyttede bruksareal. Bassenger er inkludert i bruksareal.

 • Har du bare sommertilknytning betaler du halvt gebyr for vann og/eller avløp
 • Har du eiendom uten wc betaler du 50 % avløpsgebyr. For avløpsvann som avviker fra vanlig husholdningsavløp, dvs. er mer forurenset, kan vi fastsette tilleggsgebyr.

Eksempel

Beregning av vann- og avløpsgebyr for en bolig med 100 m2 bruksareal

 • (100 m² x1,3) á 12,41 kroner = 1 613,30 kroner
 • (100 m² x1,3) á 18,62 kroner = 2 420,60 kroner
 • Abonnementsgebyr: 391,00 kroner
 • Sum: 4 424,90 kroner
 • 25 % mva. = 1106,23 kroner

Totalt inkl. mva: 5 531,13 kroner.

Målt forbruk

Målt forbruk innebærer at du benytter en vannmåler som viser hvor mye vann du bruker. Registrert forbruk over vannmåler

Vannmålergebyr betales etter vannmålerens størrelse.
Vannmålerdimensjon i mmVannmålergebyr pr. år i krInkludert merverdiavgift (mva) i kr
13 mm1 5251 906,25
20 mm2 3452 931,25
25 mm2 9283 660,00
30 mm3 5154 393,75
40 mm4 6915 863,75
50 mm5 8637 328,75
65 mm7 6299 536,25
75 mm8 80111 001,25
80 mm9 38511 731,25
100 mm11 73814 672,50
150 mm17 60422 005,00
200 mm23 47129 338,75
250 mm29 33636 670,00

 

Betalingsinformasjon

Kontonummer og forfallsdatoer for betaling av kommunale avgifter.

Endre fakturamottaker

Endre eiere eller fakturamottaker

Fakturering

Vann- og avløpsgebyrene faktureres fire ganger i året. Faktura sendes fra Oslo kemnerkontor og gjelder alle de kommunale avgiftene.
Eiendommer med vannmåler fakturerer vi også for en femte termin. Vi sammenligner da beløpet du har betalt inn i løpet av året med ditt faktiske forbruk. 

Eventuelle prisendringer for vann- og avløpsgebyrer vil tre i kraft fra 1. januar hvert år.

Vannmåler og vannpost for kortvarig vannforsyning

Søk om lån av vannmåler og vannpost for kortvarig vannforsyning (inntil 15 dager).

  Spørsmål om beregning av tilknytningsgebyr?

  Vann- og avløpsetatens gebyrseksjon

  Telefon: 23 44 01 33 Mandag til fredag, 09:00-14:30.

  Postadresse
  Herslebs gate 5, 0561 OSLO


  E-post: