Til innhold
Priser, beregninger og vannmåler

Vann- og avløpsgebyrer

Priser for beregning av vann- og avløpsgebyrer fra 1. januar 2019
Eksl. mva.Inkl. mva.
Abonnementsgebyr354 kroner per år442,50 kroner per år
Vann11,23 kroner per m³14,04 kroner per m³
Avløp16,85 kroner per m³21,06 kroner per m³

Dette er de vanligste formene å beregne vann- og avløpsgebyrer på:

 • Stipulert (antatt) forbruk beregnet på grunnlag av tilknyttet bruksareal (BRA)
 • Målt forbruk over vannmåler

Beregning fra bruksareal

Vi stipulerer at forbruket utgjør omtrent 1,3 m³ vann for hver kvadratmeter bruksareal boligen har. Vi omregner derfor antall kvadratmeter bruksareal til et stipulert (antatt) forbruk ved hjelp av en faktor på 1,3. Alle abonnenter med stipulert forbruk betaler gebyr ut fra boligens tilknyttede bruksareal. Bassenger er inkludert i bruksareal.

 • Har du bare sommertilknytning betaler du halvt gebyr for vann og/eller avløp
 • Har du eiendom uten wc betaler du 50 % avløpsgebyr. For avløpsvann som avviker fra vanlig husholdningsavløp, dvs. er mer forurenset, kan vi fastsette tilleggsgebyr.

Eksempel

Beregning av vann- og avløpsgebyr for en bolig med 100 m2 bruksareal

 • (100 m² x1,3) á 11,23 kroner =1 459,90 kroner
 • (100 m² x1,3) á 16,85 kroner = 2 190,50 kroner
 • Abonnementsgebyr: 354,00 kroner
 • Sum: 4 004,40 kroner
 • 25 % mva. = 1001,10 kroner

Totalt inkl. mva: 5 005,50 kroner.

Målt forbruk

Målt forbruk innebærer at du benytter en vannmåler som viser hvor mye vann du bruker. Registrert forbruk over vannmåler

Vannmålergebyr betales etter vannmålerens størrelse.
Vannmålerdimensjon i mmVannmålergebyr pr. år i krInkludert merverdiavgift (mva) i kr
13 mm1 3801 725
20 mm2 1222 652,50
25 mm2 6503 312,50
30 mm3 1813 976,25
40 mm4 2455 306,25
50 mm5 3066 632,50
65 mm6 9048 630
75 mm7 9659 956,25
80 mm8 49310 616,25
100 mm10 62313 278,75
150 mm15 93119 913,75
200 mm21 241 26 551,25
250 mm26 54833 185

Gebyrene for vann- og avløpstjenester i Oslo kommune hjemles i Forskrifter for vann-  og avløpsavgifter, og spesielle gebyrer (pdf)

Betalingsinformasjon

Kontonummer og forfallsdatoer for betaling av kommunale avgifter.

Endre fakturamottaker

Endre eiere eller fakturamottaker

Priser og beregninger

Vann- og avløpsgebyrene faktureres fire ganger i året. Faktura sendes fra Oslo kemnerkontor og gjelder alle de kommunale avgiftene.
Eiendommer med vannmåler fakturerer vi også for en femte termin. Vi sammenligner da beløpet du har betalt inn i løpet av året med ditt faktiske forbruk. 

Eventuelle prisendringer for vann- og avløpsgebyrer vil tre i kraft fra 1. januar hvert år.

Vannmåler og vannpost for kortvarig vannforsyning

Søk om lån av vannmåler og vannpost for kortvarig vannforsyning (inntil 15 dager).

 

  Spørsmål om beregning av tilknytningsgebyr?

  Vann- og avløpsetatens gebyrseksjon

  Telefon: 23 44 01 33 Mandag til fredag, 09:00-14:30.

  Postadresse
  Herslebs gate 5, 0561 OSLO


  E-post: