Helsefremmende praksis i barnehager og skoler i Groruddalen

Hva

Helsefremmende praksis i barnehager og skoler i Groruddalen er et av prosjektene i Program for folkehelsearbeid i Oslo. Formålet med prosjektet er å bidra til likeverdig og helsefremmende praksis for kosthold og fysisk aktivitet i Groruddalens barnehager og grunnskoler. Det overordnede og langsiktige målet er bedre psykisk helse og livskvalitet i befolkningen. Prosjektet omfatter 84 kommunale barnehager og 29 barneskoler og én ungdomsskole i Groruddalen.

Prosedyre for systematisk arbeid med helsefremmende praksis i barnehagen

Hvor

Prosjektet omfatter de fire Groruddalsbydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner.

Hvorfor

I bydelene i Groruddalen er det store sosiale ulikheter i befolkningen. Sosiale ulikheter er en viktig årsak til forskjeller i levevaner. Det er også store forskjeller i barnehagers og skolers praksis for kosthold og fysisk aktivitet. En bred satsing på kosthold og fysisk aktivitet i barnehager og skoler vil kunne bidra til at barn og unge etablerer gode levevaner.

Kontakt

Kontaktperson
Marte Østlien Getz
Telefon