Byråd for kultur, idrett og frivillighet

Omar Samy Gamal (SV) er byråd for kultur, idrett og frivillighet.

Politisk ledelse

Byråd

Omar Samy Gamal (SV)
Telefon forværelse: 23 46 11 44
E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no

Byrådssekretær

Celia Lima (SV)
Telefon: 45 11 65 60
E-post: celia.lima@oslo.kommune.no

Administrasjon

Kommunaldirektør

Elisabeth Storaas Heggen
Telefon: 996 08 368
E-post: elisabeth.heggen@byr.oslo.kommune.no

Pressekontakt

Beate Svenningsen
Telefon: 918 85 142
E-post: beate.svenningsen@byr.oslo.kommune.no

Byrådsavdelingens ansvarsområder

Ansvarsområdene kultur, idrett og frivillighet omfatter blant annet utviklingen av byens bibliotek, kulturskoler og idrettsanlegg, Munchmuseet og flere tilskuddsordninger for å sikre et levende kulturliv. Oslo har en stor kunstsamling spredd over hele byen.

Avdelingen har ansvar for tros- og livssynspolitikken, film- og mediepolitikken og en satsing på frivillighet. Avdelingen har også ansvar for gravplassforvaltningen og byarkivet.

De siste årene har avdelingen hatt ansvar for store investeringer i idrett og kultur, men mange små og store anlegg over hele byen. Nytt hovedbibliotek, Deichman Bjørvika, åpnet i 2020. Nytt Munchmuseum, MUNCH, åpnet i 2021. Nytt Jordal Amfi, ny Sonja Henie ishall og nytt Manglerud bad er åpnet. Det har kommet ny kulturskole på Manglerud og på Voldsløkka. Pågående store prosjekter er blant annet nytt Tøyenbad og nytt bad på Stovner, nye kulturskoler på Mortensrud og Trosterud, og flere nye lokalbibliotek.

Byrådsavdelingen utvikler strategiske planer for fagområdene.

Underliggende virksomheter

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@byr.oslo.kommune.no
Postadresse:
Rådhuset, Rådhusplassen 1
0037 OSLO
Besøksadresse:
Rådhuset, Rådhusplassen 1
0037 OSLO