Byråd for kultur, idrett og frivillighet

Kontakt

Telefon

2180 2180

E-post

Postadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Besøksadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Byråd for kultur, idrett og frivillighet

Omar Samy Gamal (SV) er byråd for kultur, idrett og frivillighet.

Politisk ledelse

Byråd

Omar Samy Gamal (SV)
Telefon forværelse: 23 46 11 44
E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no

Byrådssekretær

Celia Lima (SV)
Telefon: 45 11 65 60
E-post: celia.lima@oslo.kommune.no

Administrasjon

Kommunaldirektør

Elisabeth Storaas Heggen
Telefon: 996 08 368
E-post: elisabeth.heggen@byr.oslo.kommune.no

Pressekontakt

Beate Svenningsen
Telefon: 918 85 142
E-post: beate.svenningsen@byr.oslo.kommune.no

Byrådsavdelingens ansvarsområder

Ansvarsområdene kultur, idrett og frivillighet omfatter blant annet utviklingen av byens bibliotek, kulturskoler og idrettsanlegg, det nye Munchmuseet og flere tilskuddsordninger for å sikre et levende kulturliv.

Avdelingen har ansvar for kirke og trossamfunn, byarkivet, film- og mediepolitikk og gravferd, og en satsing på frivillighet. Oslo har en stor kunstsamling spredd over hele byen.

Byrådsavdelingen utvikler strategiske planer for fagområdene. Store investeringer i kulturfeltet manifesterer seg i nytt hovedbibliotek og nytt Munchmuseum. Store investeringer i idrett pågår med bygging av ny Jordal Amfi, ny Sonja Henie ishall og nytt Tøyenbad, og små og store anlegg over hele byen.  

Underliggende virksomheter