Til innhold
Byrådet

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Postadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Besøksadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Byråd for kultur, idrett og frivillighet

Rina Mariann Hansen (Ap) er byråd for kultur, idrett og frivillighet.

Hun har statsvitenskap hovedfag fra Universitetet i Oslo. Hun var medlem av Oslo bystyre fra 2003 til 2015. Hun har siden 2015 hatt permisjon fra bystyret for å være byråd.

Hansen har tidligere vært nestleder i Oslo Arbeiderparti og leder for Oslo AUF. Hun har bodd i Oslo hele livet.

Politisk ledelse

Byråd

Rina Mariann Hansen (Ap)
Telefon forværelse: 23 46 11 44
E-post: rinamariann.hansen@oslo.kommune.no

Byrådssekretær

Linn Andersen (Ap)
Telefon: 926 95 675

Abdullah Alsabeehg (Ap) (permisjon)
Telefon: 911 31 182

Administrasjon

Kommunaldirektør

Elisabeth Storaas Heggen
Telefon: 996 08 368
E-post: elisabeth.heggen@byr.oslo.kommune.no

Pressekontakt

Beate Svenningsen
Telefon: 918 85 142
E-post: beate.svenningsen@byr.oslo.kommune.no

Byrådsavdelingens ansvarsområder

Ansvarsområdene kultur, idrett og frivillighet omfatter blant annet utviklingen av byens bibliotek, kulturskoler og idrettsanlegg, det nye Munchmuseet og flere tilskuddsordninger for å sikre et levende kulturliv.

Avdelingen har ansvar for kirke og trossamfunn, byarkivet, film- og mediepolitikk og gravferd, og en satsing på frivillighet. Oslo har en stor kunstsamling spredd over hele byen.

Byrådsavdelingen utvikler strategiske planer for fagområdene. Store investeringer i kulturfeltet manifesterer seg i nytt hovedbibliotek og nytt Munchmuseum. Store investeringer i idrett pågår med bygging av ny Jordal Amfi, ny Sonja Henie ishall og nytt Tøyenbad, og små og store anlegg over hele byen.  

Underliggende virksomheter