Byråd for kultur, idrett og frivillighet

Omar Samy Gamal (SV) er byråd for kultur, idrett og frivillighet.

Politisk ledelse

Byråd

Omar Samy Gamal (SV)
Telefon forværelse: 23 46 11 44
E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no

Byrådssekretær

Celia Lima (SV)
Telefon: 45 11 65 60
E-post: celia.lima@oslo.kommune.no

Administrasjon

Kommunaldirektør

Elisabeth Storaas Heggen
Telefon: 996 08 368
E-post: elisabeth.heggen@byr.oslo.kommune.no

Pressekontakt

Beate Svenningsen
Telefon: 918 85 142
E-post: beate.svenningsen@byr.oslo.kommune.no

Byrådsavdelingens ansvarsområder

Ansvarsområdene kultur, idrett og frivillighet omfatter blant annet utviklingen av byens bibliotek, kulturskoler og idrettsanlegg, det nye Munchmuseet og flere tilskuddsordninger for å sikre et levende kulturliv.

Avdelingen har ansvar for kirke og trossamfunn, byarkivet, film- og mediepolitikk og gravferd, og en satsing på frivillighet. Oslo har en stor kunstsamling spredd over hele byen.

Byrådsavdelingen utvikler strategiske planer for fagområdene. Store investeringer i kulturfeltet manifesterer seg i nytt hovedbibliotek og nytt Munchmuseum. Store investeringer i idrett pågår med bygging av ny Jordal Amfi, ny Sonja Henie ishall og nytt Tøyenbad, og små og store anlegg over hele byen.

Underliggende virksomheter

Kontakt

Telefon
Postadresse:
Rådhuset, Rådhusplassen 1
0037 OSLO
Besøksadresse:
Rådhuset, Rådhusplassen 1
0037 OSLO