Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester

Rina Mariann Hansen (Ap) er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

Hun har statsvitenskap hovedfag fra Universitetet i Oslo. Hun var medlem av Oslo bystyre fra 2003 til 2015. Hun har siden 2015 hatt permisjon fra bystyret for å være byråd.

Hansen har tidligere vært nestleder i Oslo Arbeiderparti og leder for Oslo AUF. Hun har bodd i Oslo hele livet.

Politisk ledelse

Byråd

Rina Mariann Hansen (Ap)
Telefon forværelse: 23 46 10 10
E-post: rinamariann.hansen@oslo.kommune.no

Byrådssekretær

Byrådssekretær:
Lars Gravråk (Ap)
Telefon: 92 83 39 34
E-post: lars.gravrak@oslo.kommune.no

Administrasjon

Kommunaldirektør

Bente Thorsen Fagerli
Telefon: 951 42 506
E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no

Pressekontakt

Ingunn Rakstang Eck
Telefon: 975 09 187
E-post: ingunn.eck@byr.oslo.kommune.no

Ansvarsområder

 • Arbeids- og kompetansepolitikk
 • Kvalifisering og sosiale tjenester
 • NAV
 • Voksenopplæring
 • Fagskolen
 • Rusfeltet
 • Boligsosialt arbeid
 • Barne- og ungdomstiltak
 • Flyktninger
 • Integrering og mangfold
 • Hjelpemiddelformidling
 • Tilrettelagt transport

Underliggende virksomheter

Kontakt

Telefon
Postadresse:
Rådhuset, Rådhusplassen 1
0037 OSLO
Besøksadresse:
Rådhuset, Rådhusplassen 1
0037 OSLO