Til innhold

Groruddalssatsingen 2017–2026

Groruddalssatsingen 2017–2026

Groruddalssatsingen er Oslo kommunes og statens innsats for å skape varige forbedringer av utvalgte tjenester og nærmiljøer i Groruddalen.

Om Groruddalssatsingen 2017–2026

  • Skal bidra til varig forbedring av utvalgte tjenester og nærmiljøområder i Groruddalen
  • Tiårig samarbeid mellom stat og kommune i tett samarbeid med innbyggere i satsingsområdene
  • Omfatter bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner
  • Videreføring av Groruddalssatsingen 2007–2016

Hva er Groruddalssatsingen 2017–2026?

Oslo kommune og staten har inngått et nytt samarbeid i Groruddalen, som strekker seg over ti år. Samarbeidet er en videreføring av Groruddalssatsingen 2007–2016.

Ser du etter Groruddalssatsingen 2007–2016?

Hovedmålet for Groruddalssatsingen er å bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter i områder i Groruddalen der behovene er størst. Målet er å få flere beboere i disse områdene til å bli økonomisk selvstendige og aktivt deltakende i lokalsamfunn og storsamfunn.

Delprogrammene i Groruddalssatsingen 2017–2026

Delprogram oppvekst og utdanning

Flere skal sikres gode oppvekstsvilkår og flere skal fullføre og bestå videregående opplæring gjennom forbedring av tjenester på oppvekst- og utdanningsfeltet i Groruddalen.

Delprogram sysselsetting

Flere skal komme ut i ordinært arbeid og flere skal få varig tilknytning til arbeidslivet gjennom utvikling av tjenestene innen sysselsettings- og kvalifiseringsfeltet i Groruddalen.

Delprogram nærmiljø

Nærmiljøkvaliteter i lokalområder i Groruddalen skal styrkes og innsatsen skal bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere er aktivt deltakende.

Delprogrammene er også beskrevet i programplanen for Groruddalssatsingen 2017–2026 (PDF 4,4MB).

Hvem er ansvarlig for Groruddalssatsingen?

Satsingen koordineres av Byrådsavdeling for byutvikling, som har opprettet en egen seksjon for områdeutvikling. Seksjonen koordinerer arbeidet både internt i Oslo kommune og mellom stat og kommune. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet koordinerer arbeidet på statlig side.

Hva koster satsingen?

Byrådet i Oslo har avsatt 55 millioner kroner i 2017. Staten bidrar med 33,3 millioner kroner i 2017. Byrådet har foreslått å bevilge 60 millioner kroner hvert år i 2018, 2019 og 2020, mens staten vil foreslå bevilgninger gjennom de årlige statsbudsjettene.

Om Groruddalen

Groruddalen ligger nordøst i Oslo, og har en befolkning på omtrent 138 000 personer. Det er Norges mest mangfoldige område, med innbyggere med bakgrunn fra over 140 land.

Det er fire bydeler i Groruddalen: Alna, Bjerke, Grorud og Stovner.

Egen metode

Gjennom Groruddalssatsingen 2007–2016 ble det utviklet en arbeidsmetode som videreutvikles gjennom delprogram nærmiljø i den nye satsingen. Metoden har også blitt pensum for studenter i urbanisme ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og sosionomstudenter ved VID Vitenskapelige høgskole. 

Byrådsavdeling for byutvikling har laget tre håndbøker om metoden:

Groruddalsatsingen 2017—2026 vil bygge på, og videreutvikle, denne metoden.

Les mer om Oslo kommunes områdepolitikk

Kontakt oss i plankontoret

Konst. seksjonssjef

Synnøve Riise Bøgeberg

Mobilnummer
982 66 384

E-post

Kommunikasjonsrådgiver

Roy Tjomsland

Mobilnummer
982 66 385

E-post

Spesialrådgiver

Per- Øystein Lund

Mobilnummer
990 13 389

E-post

Spesialrådgiver

Inger Marie Silli Zongo

Mobilnummer
984 90 112

E-post

Spesialrådgiver

Elisabeth Sem Christensen

Mobilnummer
938 60 153

E-post

Spesialrådgiver

Hanna Welde Tranås

Mobilnummer
957 61 002

E-post

Årsrapporter delprogram

Mer om Groruddalssatsingen

Følg oss i sosiale medier