Til innhold
Fjordbyen vest

Fjordbyen vest – Lysaker

Fjordbyen vest – Lysaker

Vi lager en plan for hvordan Lysaker kan utvikles som by, lokalsenter og knutepunkt. 

Kort om prosjektet

  • Vi skal legge til rette for en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av Lysakerbyen
  • Derfor lager vi en veiledende plan for offentlige rom for Lysaker
  • Planen var på høring i perioden 20. november 2017 til 5. februar 2018
  • Planen er oversendt til politisk behandling i august 2018

Hva skal skje på Lysaker?

Med kollektivknutepunktet på Lysaker som tyngdepunkt, skal det legges til rette for en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av Lysakerbyen.

Her skal det bli  gode forbindelser til Sollerud, Vækerø, Maritim og Skøyen, og til Fornebu, samt til nabolag i Bærum kommune. Forbindelser på tvers og langs Lysakerelva og langs sjøfronten, med tilhørende kyststi, skal prioriteres.

Hva skal vi gjøre?

Vi lager en veiledende plan for offentlige rom for Lysaker, en såkalt VPOR. Hensikten med planen er å legge føringer for hvordan Lysaker kan utvikles som by, lokalsenter og knutepunkt.

Planen skal ha fokus på de offentlige rommene og myke trafikanters interesser. Planen skal sikre de fremtidige behov for offentlige rom og gi en mer bymessig og sammenhengende struktur. Gode forbindelser til områder i nærheten, blir også et viktig tema i planen. 

Se fremdriftsplan for hele Fjordbyen vest (PDF 0,9MB)

Hvor er det?

Planområdet strekker seg fra Lilleaker i nord til Godthåp i sør, fra Frantzebråten og Sollerudstranda ungdomsskole i øst til næringsbebyggelsen på begge sider av Fornebuveien og Snarøyveien i sørvest. Området utgjør et areal på omtrent 1000 dekar.

Dokumenter

Hvem er ansvarlige?

Oslo kommune og Bærum kommune samarbeider om planen.

Det er opprettet en felles arbeidsgruppe fra begge kommuner. Det er også etablert en styringsgruppe (kontaktutvalg) som består av kommunalsjefen i Bærum kommune og etatsdirektøren i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Kontaktpersoner i Plan- og bygningsetaten

Fjordbyen vest

Seniorarkitekt

Marianne Rooth

Mobilnummer
481 95 692

E-post

Kommunikasjonsenheten

Senior kommunikasjonsrådgiver

Rolf Rolid

Mobilnummer
982 66 378

E-post

Kundesenteret

Telefon
23 49 10 00

E-post

Besøksadresse
Vahls gate 1, 0187 Oslo

Postnummer
0102

Poststed
Oslo

Postadresse
Postboks 364 Sentrum

Se også