Til innhold

Utviklings- og kompetanseetaten

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Postboks 6538 Etterstad, 0606 OSLO

Besøksadresse

Strømsveien 102, 0663 OSLO

Om Utviklings- og kompetanseetaten

UKE er en service- og tjenesteytende etat som ivaretar konsernovergripende forvaltnings- drifts- og utviklings- oppgaver som skal understøtte tjenester Oslo kommunes virksomheter leverer til byens innbyggere og næringsliv.

  • Forvaltning av kommunens økonomisystem, HR-system, e-postsystem og kommunens internettsider
  • Drift av kommunens Fakturasentral og kontaktsenteret «Oslo kommune 21 80 21 80»
  • Intern IKT Leverandør, med ansvar for driftstjenester innen IKT, herunder oppfølging av kommunens eksterne driftsleverandører
  • Forvaltning av kommunens IKT infrastruktur og oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet
  • Lønns- og regnskapstjenester
  • Offentlig anskaffelser og samkjøp
  • Kompetanseutvikling til ledere og ansatte
  • Personalomstilling og støtte til virksomhetene i kommunen i omstillings- og endringsprosesser

UKE er organisatorisk plassert under Byrådsavdeling for finans i Oslo kommune.

Ledelse

Direktør

Marit Forseth

Telefon: 21 80 21 80

Virksomhetsstyring

Avdelingsdirektør

Terje D. Sætervik

Mobilnummer: 975 88 682

Telefon: 21 80 21 80

E-post:

IKT

Avdelingsdirektør

Tor Fjellstad

Mobilnummer: 901 97 372

Telefon: 23 49 15 14

E-post:

Administrative konserntjenester og innbyggerservice

Avdelingsdirektør

Jon Øgar

Mobilnummer: 481 67 702

Telefon: 21 80 21 80

E-post:

Konserninnkjøp – kommunens kompetansesenter for anskaffelser

Avdelingsdirektør

Gunnar Wedde

Mobilnummer: 930 64 251

Telefon: 23 49 17 28

E-post:

Konserntjenester – organisasjon og ledelse

Avdelingsdirektør

Birgit Aakre

Mobilnummer: 408 72 620

Telefon: 21 80 21 80

E-post:

Kunde og kommunikasjon

Avdelingsdirektør

Tone Traa

Mobilnummer: 480 33 296

Telefon: 21 80 21 80

E-post:

Pressekontakt

Svein Jørgen Kjenner Johansen

Mobilnummer: 913 07 957

E-post:

HR-, lønns- og regnskapstjenester

Seksjonsleder

Torill Ovlien

Mobilnummer: 480 65 592

Telefon: 21 80 21 80

E-post:

Faktura- og konsernregnskapstjenester

Seksjonsleder

Janne Kittelsen

Mobilnummer: 959 18 744

Telefon: 21 80 21 80

E-post:

HR- og økonomiforvaltning

Seksjonsleder

Kari Hove

Mobilnummer: 934 98 076

Telefon: 21 80 21 80

E-post:

Innbyggerservice

Seksjonsleder

Lene K. Moum

Mobilnummer: 922 61 583

Telefon: 21 80 21 80

E-post:

Oslo kommunes kontaktsenter

Seksjonsleder

Wenche Kristoffersen

Mobilnummer: 952 39 821

Telefon: 21 80 21 80

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 971 183 675