Til innhold

Utviklings- og kompetanseetaten

Kontaktinfo

Telefon
02180

Send e-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Besøksadresse
Strømsveien 102, 0663 OSLO

Postadresse
Postboks 6538 Etterstad, 0606 OSLO

Om Utviklings- og kompetanseetaten

UKE er en service- og tjenesteytende etat som ivaretar konsernovergripende forvaltnings- drifts- og utviklings- oppgaver som skal understøtte tjenester Oslo kommunes virksomheter leverer til byens innbyggere og næringsliv.

  • Forvaltning av kommunens økonomisystem, HR-system, e-postsystem og kommunens internett
  • Drift av kommunens Fakturasentral og kontaktsenteret «Oslo kommune 02 180»
  • Intern IKT Leverandør, med ansvar for driftstjenester innen IKT, herunder oppfølging av kommunens eksterne driftsleverandører
  • Forvaltning av kommunens IKT infrastruktur og oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet
  • Lønns- og regnskapstjenester
  • Oslo kommunes statistikkproduksjon
  • Offentlig anskaffelser og samkjøp
  • Kompetanseutvikling til ledere og ansatte

Personalomstilling og støtte til virksomhetene i kommunen i omstillings- og endringsprosesser

UKE er organisatorisk plassert under Byrådsavdeling for finans i Oslo kommune.

Ledelse

Direktør

Gerd Robsahm Kjørven

Mobilnummer: 911 78 929

Telefon: 23 49 15 14

E-post: gerd.robsahm.kjorven@uke.oslo.kommune.no

Økonomi, HR, administrasjon, statistikk og analyse

Pressekontakt, assisterende etatsdirektør

Per Vidar Nilsen

Mobilnummer: 924 65 198

Telefon: 23 49 16 40

E-post: pervidar.nilsen@uke.oslo.kommune.no

IKT leverandør

Avdelingsdirektør

Tor Fjellstad

Mobilnummer: 901 97 372

Telefon: 23 49 15 14

E-post: tor.fjellstad@uke.oslo.kommune.no

Kundekoordinering

Avdelingsdirektør

Tone Traa

Mobilnummer: 480 33 296

Telefon: 02180

E-post: tone.traa@uke.oslo.kommune.no

Senter for service og tjenestesalg (SST)

Avdelingsdirektør

Jon Øgar

Mobilnummer: 481 67 702

Telefon: 02180

E-post: jon.ogar@uke.oslo.kommune.no

IKT-prosjekter og informasjonssikkerhet

Avdelingsdirektør

Terje D. Sætervik

Mobilnummer: 975 88 682

Telefon: 02180

E-post: terje.satervik@uke.oslo.kommune.no

HR-, økonomisystem og konsernoppgaver

Avdelingssjef

Kari Hove

Mobilnummer: 934 98 076

Telefon: 02180

E-post: karimargrete.hove@uke.oslo.kommune.no

Kontaktsenteret Oslo kommune 02180

Avdelingssjef

Wenche Kristoffersen

Mobilnummer: 952 39 821

Telefon: 02180

E-post: wenche.kristoffersen@uke.oslo.kommune.no

Lønns- og regnskapstjenester

Avdelingssjef

Torill Ovlien

Mobilnummer: 480 65 592

Telefon: 02180

E-post: torill.ovlien@uke.oslo.kommune.no

Konserninnkjøp . kommunens kompetansesenter for anskaffelser

Avdelingsdirektør

Gunnar Wedde

Mobilnummer: 23 49 17 28

Telefon: 930 64 251

E-post: gunnar.wedde@uke.oslo.kommune.no

HR konsern

Avdelingsdirektør

Jon Øgar

Mobilnummer: 481 67 702

Telefon: 02180

E-post: jon.ogar@uke.oslo.kommune.no

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 971 183 675