Til innhold

Klimaetaten

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Rådhuset, 0037 OSLO

Besøksadresse

Olav Vs gate 4, 0161 OSLO

Om Klimaetaten

Klimaetaten ble opprettet 1. juli 2016 og viderefører Klima- og energiprogrammet som har vært en midlertidig etat.

Etaten har som hovedoppgave å bidra til å nå målet om 50 % utslippskutt innen 2020 og legge til rette for 95 % reduksjon mot 2030.

Etaten vil også bidra til å gjøre Oslo klimarobust i møte med klimaendringene.

Etatens oppgaver

  • Fasilitere og koordinere arbeidet med implementering av Klima- og energistrategien for Oslo som ble behandlet i bystyret 22.6.2016 i sak 194/16 og 195/16. Etaten er sentralt fagmiljø og en pådriver for klimaarbeidet i kommunen.
  • Ivareta sekretariatsfunksjonen for Næring for Klima 
  • Ansvar for koordinering og oppfølging av arbeidet med klimatilpasningsstrategien og handlingsplan. Strategien skal sikre at vi blir klimarobuste ved å planlegge for et klima i endring
  • Forvaltning og drift av Oslo kommunes Klima- og energifond

Gir tilskudd til klima- og enøktiltak

Klima- og energifondet er et virkemiddel for å effektivisere og omlegge energibruken i Oslo. Fondet gir årlig tilskudd til klima- og enøktiltak i private bygg og er en pådriver for en klimavennlig og energieffektiv hovedstad.

Direktør

Heidi Sørensen

Mobilnummer: 959 63 927

E-post:

Avdelingssjef for innovasjon og utvikling

Øystein Ihler

Mobilnummer: 902 47 020

E-post:

Avdelingssjef for organisasjon, kommunikasjon og administrasjon

Eva Lossius Watten

Mobilnummer: 920 15 704

E-post:

Fagsjef Klima- og energifondet

Guri Tajet

Mobilnummer: 928 37 204

E-post:

Energikonsulent Klima- og energifondet

Anders Brage Mikkelsen

Mobilnummer: 988 58 663

E-post:

Energikonsulent Klima- og energifondet

Kia Kriens Haavi

Mobilnummer: 974 78 005

E-post:

Spesialkonsulent Næring for klima/samfunnskontakt/kommunikasjon/pressekontakt

Rikke Dahl Monsen

Mobilnummer: 995 15 293

E-post:

Spesialkonsulent klimatilpasning

Linn Marie Heimberg

Mobilnummer: 911 20 347

E-post:

Spesialkonsulent klimatilpasning

Guro Sørnes Kjerschow

Mobilnummer: 932 29 436

E-post:

Økonomisjef

Morten Egil Haugen

Mobilnummer: 901 64 053

E-post:

For Enøk-rådgiving eller hjelp til å søke støtte fra Klima- og energifondet

Enøk-telefonen (hverdager kl. 09:00–16:00)

Telefon: 22 92 14 00

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere

Faktura til Oslo kommune.

  • Merkes med Klimaetatens organisasjonsnummer: 876 819 902
  • Faktura skal merkes med ressursnummer 46903832 i feltet «Deres ref.». Feltet skal kun inneholde 8 tegn og ingen tekst

Oslo kommune mottar ikke lenger papirbaserte fakturaer og vi ber alle om å sende elektronisk faktura. Ved eventuelle spørsmål, send gjerne en mail til: efaktura@uke.oslo.kommune.no