Til innhold

Fornebubanen

Kontakt

Kontaktperson

Prosjektleder Ingeborg Krigsvoll

Telefon

21 80 21 80

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Besøksadresse

Fridtjof Nansens plass 3, 0160 OSLO

Fornebubanen

Fornebubanen ble formelt etablert som etat i januar 2017. 

Fornebubanen er et samarbeid mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Osloregionen er forventet å vokse kraftig i årene som kommer. På Fornebu planlegges det for flere tusen nye arbeidsplasser og boliger. God mobilitet mellom boliger og arbeidsplasser er av stor samfunnsmessig betydning.

Fornebubanen åpner for en utvidelse av T-banenettet i Oslo og Bærum

  • som vil bidra til å redusere belastningen på overflatenettet i Oslo
  • ta fremtidig trafikkvekst
  • som legger til rette for byutvikling langs traséen

Oslo kommune vedtar planene for Fornebubanen fra Lysaker til Majorstuen. Bærum kommune har vedtatt planene for Fornebubanen i området fra Lysaker til Fornebu.​