Til innhold

Ildsted eller skorstein

Du trenger ikke søke dersom

  • du skal installere, endre, rive eller reparere ildsted innenfor en og samme bruksenhet eller branncelle.

Du må likevel sende melding om installering av nytt ildsted (DOC, 45KB) til postmottak@bre.oslo.kommune.no eller 

Brann- og redningsetaten, Boligseksjonen
Nedre Rommen 2
0988 Oslo

Det stilles ingen formelle krav til den som skal sette opp et ildsted. Vi anbefaler likevel at du bruker kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet.

Veiledere

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

  • du skal bygge, rive, endre eller rehabilitere en skorstein

Søk med hjelp fra fagfolk
Les mer om boligtilsyn og feiing.

Søk om tilskudd

For å få et mer effektivt og miljøvennlig ildsted kan du søke om tilskudd.