Må du sende byggesøknad?

Du må alltid melde fra

Uavhengig av om du må sende byggesøknad eller ikke, må du alltid sende melding til kommunen hvis du installerer, endrer eller fjerner et ildsted. Dette gjør du for at Brann- og redningsetaten skal få operert raskere og tryggere hvis en brann oppstår.

Logg inn og meld fra om endring på ildsted for montører

Logg inn og meld fra om endring på ildsted for privatpersoner

Du trenger ikke sende byggesøknad hvis

  • du skal installere, endre, rive eller reparere ildsted innenfor en og samme bruksenhet eller branncelle.

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk hvis

  • du skal bygge, rive, endre eller rehabilitere en skorstein

Søk med hjelp fra fagfolk

Veiledere for montering og oppføring

Det stilles ingen formelle krav til den som skal sette opp et ildsted. Vi anbefaler likevel at du bruker kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet. For nye ildsteder er det monteringsanvisningen som er gjeldene hvis denne fraviker noen byggdetaljblader.

Boligtilsyn og feiing

Les mer om boligtilsyn og feiing.