Til innhold
Rusomsorg

Søk om plass på rusinstitusjon

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

 

Viktig informasjon i forbindelse med utbrudd av koronavirus


Som et ledd i vårt beredskapsarbeid, har det blitt tilrettelagt for å benytte Vestli rehabiliteringssenter til personer med rusproblemer med påvist koronasmitte fom tirsdag 24. mars. 
Valget av Vestli bygger på en helhetlig vurdering av byggets egnethet med isolerte boenheter og tilrettelegging for helse- og smittevernsfaglig arbeid.
Tilbudet vil være tilgjengelig for Oslo kommune, herunder bydeler og spesialisthelsetjenesten, og for brukere som allerede har et institusjonstilbud. For inntak til Vestli isolasjonsenhet, kontakt vakthavende sykepleier på telefonnummer: 22 78 73 70. Vi jobber parallelt med løsning for brukere som vil kunne ha behov for karanteneopphold.

 

Velferdsetaten har innført midlertidig inntaksstopp ved følgende rusfire institusjoner:

- Stensløkka ressurssenter
- Haugenstua ressurssenter
- Vestli rehabiliteringssenter
- Gjennomgangsleiligheter med booppfølging

Det vil fra 02.04.20, ikke lenger være inntaksstopp ved disse. I og med at Vestli rehabiliteringssenter nå fungerer som isolasjonsenhet, vil det ikke være mulig å søke et ordinært opphold på Vestli før situasjonen er endret. 


Midlertidig endring i søknadsrutine i forbindelse med utbrudd av koronavirus 

Søknad om institusjonsplass (opphold over 3 mnd.) sendes anonymisert per e-post til fellesinntak@vel.oslo.kommune.no
Dette innebærer at søknadsskjema + vedlegg må gjennomgås og sensitive opplysninger skjules for skanning og oversendelse. Det trengs nå kun muntlig samtykke fra søker, i og med at søkers underskrift skjules ved skanning og oversendelse. 
Merk at søknadsskjemaet også kan fylles ut digitalt og må ikke nødvendigvis skrives ut, fylles ut for hånd og skannes til e-post.

Når søknad er sendt vil det være nødvendig at saksbehandler fra bydel/NAV kontakter oss per telefon for å informere om at søknad er på vei, samt gi nødvendig personinfo om søker.
Ta kontakt med Andreas Hoff på telefon 95923702, Silje Jensen på telefon 90748677 eller Mikal Råheim på telefon 93037179.

 

 

Vi har flere bo- og institusjonstilbud for deg som har et rusproblem, eller som ønsker å komme deg ut av et rusmisbruk:

 • akuttplasser
 • korttidsplasser
 • rehabiliteringsplasser
 • omsorgsplasser

Slik søker du

Du må søke om plass på rusinstitusjonen i samarbeid med NAV-kontoret i din bydel. Er NAV stengt (etter kl. 15:00) og du har behov for akuttplass, må du kontakte Legevakten Storgata.

Hva får du?

 • Langtidsplass på rehabiliterings- eller omsorgsinstitusjon varer i tre måneder til ett år. Kan også forlenges.
 • Korttidsplass gjelder for opphold inntil tre måneder
 • Akutte plasser gjelder inntil 14 dager

Hvilket tilbud som passer for deg, må du finne ut av i samarbeid med NAV-kontoret.

Her finner du de kommunale rusinstitusjonene og de private institusjonene Oslo kommune har avtale med.

Trenger du behandling for ditt rusmisbruk kan du be NAV-kontoret eller fastlegen din om en henvisning til spesialisthelsetjenesten.
 

Felles inntak

 • Behandler og videreformidler søknader om langtidsplasser i rustiltakene
 • Formidler akutt- og korttidsplasser
 • Gir veiledning og informasjon om tjenestetilbudet
 • Har oversikt over ledige plasser, ventelister m.m.
   

Langtidsplass

Last ned søknadsskjema for langtidsplass (PDF 0,8 MB)

Søknad sendes:

Velferdsetaten
Seksjon felles inntak
Postboks 30, Sentrum
0101 Oslo
 

Ledige langtidsplasser

Se oversikt over ledige langtidsplasser på rusinstitusjon

Akutt- og korttidsplass

 • For tildeling av korttidsplass klokken 08:00-15:00, ring telefon 915 45 971.
 • Etter klokken 15:00, møt på Legevakten i Storgata eller ta kontakt med tjenesten for akutt krisehjelp på telefon 23 48 70 90.
   

Kontaktpersoner


Andreas Hoff
Spesialkonsulent
andreas.hoff@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 959 23 702

Silje Jensen
Spesialkonsulent
silje.jensen@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 907 48 677

Aili Spjøtvoll
seksjonssjef
aili.spjotvoll@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 926 18 744