Til innhold
Rusomsorg

Søk om plass på rusinstitusjon

Vi har flere bo- og institusjonstilbud for deg som har et rusproblem, eller som ønsker å komme deg ut av et rusmisbruk:

 • akuttplasser
 • korttidsplasser
 • rehabiliteringsplasser
 • omsorgsplasser

Slik søker du

Du må søke om plass på rusinstitusjonen i samarbeid med NAV-kontoret i din bydel. Er NAV stengt (etter kl. 15:00) og du har behov for akuttplass, må du kontakte Legevakten Storgata.

Hva får du?

 • Langtidsplass på rehabiliterings- eller omsorgsinstitusjon varer i tre måneder til ett år. Kan også forlenges.
 • Korttidsplass gjelder for opphold inntil tre måneder
 • Akutte plasser gjelder inntil 14 dager

Hvilket tilbud som passer for deg, må du finne ut av i samarbeid med NAV-kontoret.

Her finner du de kommunale rusinstitusjonene og de private institusjonene Oslo kommune har avtale med.

Trenger du behandling for ditt rusmisbruk kan du be NAV-kontoret eller fastlegen din om en henvisning til spesialisthelsetjenesten.
 

Felles inntak

 • Behandler og videreformidler søknader om langtidsplasser i rustiltakene
 • Formidler akutt- og korttidsplasser
 • Gir veiledning og informasjon om tjenestetilbudet
 • Har oversikt over ledige plasser, ventelister m.m.
   

Langtidsplass

Last ned søknadsskjema for langtidsplass (PDF 0,8 MB)

Søknad sendes:

Velferdsetaten
Seksjon felles inntak
Postboks 30, Sentrum
0101 Oslo
 

Ledige langtidsplasser

Se oversikt over ledige langtidsplasser på rusinstitusjon

Akutt- og korttidsplass

 • For tildeling av korttidsplass klokken 08:00-15:00, ring telefon 915 45 971.
 • Etter klokken 15:00, møt på Legevakten i Storgata eller ta kontakt med tjenesten for akutt krisehjelp på telefon 23 48 70 90.
   

Kontaktpersoner


Andreas Hoff
Spesialkonsulent
andreas.hoff@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 959 23 702

Silje Jensen
Spesialkonsulent
silje.jensen@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 907 48 677

Aili Spjøtvoll
seksjonssjef
aili.spjotvoll@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 926 18 744