Rusinstitusjoner

Kontakt

Kontaktperson

Grete Stubberud, institusjonssjef

Telefon

62 97 88 90

Besøksadresse

2134 AUSTVATN,

Syningom omsorgssenter

Et tilbud til brukere som ønsker et rusfritt miljø med avstand til storbyen. Vi holder til i Nord-Odal kommune og tilbyr både kort- og langtidsopphold. Formålet med oppholdet er å forberede deg på å flytte i egen bolig. Syningom er også egnet som et tilbud før eller etter rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

Målgruppe

 • voksne og eldre menn, kvinner og par
 • rusfri (primært i substitusjonsbehandling – LAR)
 • du klarer deg selv i hverdagen, eller har behov for noe praktisk bistand

Eventuell rusmiddelbruk kontrolleres med urinprøver, alkometer og kliniske vurderinger. Gjentatt rusmiddelbruk kan føre til at du mister plassen.

Tilbud

 • korttidsopphold inntil tre måneder
 • langtidsopphold inntil ett år
 • 22 døgnplasser
 • full kost, mot økt egenbetaling
 • døgnbemannet
 • medikamenthåndtering og avtale med legekontor
 • hos oss jobber helsepersonell, psykisk helsearbeidere og ansatte med med sosialfaglig kompetanse
 • ingen mulighet for oppfølging etter utflytting

Vi hjelper deg med å forberede deg på utflytting til egnet tilbud eller egen bolig.