Til innhold
Rusinstitusjoner

Kontakt

Telefon

23 42 73 00

Besøksadresse

Kirkeveien 161, 0450 OSLO

Tonje Nørve, institusjonssjef

Telefon 23 42 73 01

Adamstuen omsorgssenter

Et omsorgstilbud til personer i aktiv rus som har vansker med å ta vare på seg selv. Vi tilbyr oppfølging og bistand for å hjelpe deg med å få kontroll over ditt rusmiddelbruk, slik at du bedre kan ta vare på deg selv.

Målgruppe

 • voksne og eldre menn, kvinner og par
 • personer som bruker alkohol, opiater, sentralstimulerende stoffer, medikamenter eller cannabis
 • daglig eller periodevis rusmiddelbruk
 • ønske om å få et mer kontrollert rusmiddelbruk eller rusreduksjon
 • du har behov for omsorg og hjelp fra helsefaglig personell

Tilbud

 • langtidsplass, inntil 2 år
 • 43 døgnplasser, 10 leiligheter inne på institusjonen
 • døgnbemannet
 • medikamenthåndtering
 • full kost, mot økt egenbetaling
 • hos oss jobber helsepersonell og ansatte med sosialfaglig kompetanse
 • mulig å avtale noe oppfølging etter utflytting