Sosial og ambulant akuttjeneste

Kontakt

Telefon

23 48 70 90

Besøksadresse

Storgata 40, 0182 OSLO

Åpningstider

Uke 26

 • Mandag: Åpen hele døgnet
 • Tirsdag: Åpen hele døgnet
 • Onsdag: Åpen hele døgnet
 • Torsdag: Åpen hele døgnet
 • Fredag: Åpen hele døgnet
 • Lørdag: Åpen hele døgnet
 • Søndag: Åpen hele døgnet
Vi er også tilgjengelige på telefon hele døgnet.

Uke 27

 • Mandag: Åpen hele døgnet
 • Tirsdag: Åpen hele døgnet
 • Onsdag: Åpen hele døgnet
 • Torsdag: Åpen hele døgnet
 • Fredag: Åpen hele døgnet
 • Lørdag: Åpen hele døgnet
 • Søndag: Åpen hele døgnet
Vi er også tilgjengelige på telefon hele døgnet.

Uke 28

 • Mandag: Åpen hele døgnet
 • Tirsdag: Åpen hele døgnet
 • Onsdag: Åpen hele døgnet
 • Torsdag: Åpen hele døgnet
 • Fredag: Åpen hele døgnet
 • Lørdag: Åpen hele døgnet
 • Søndag: Åpen hele døgnet
Vi er også tilgjengelige på telefon hele døgnet.

Akutt hjelp til personer i krise og deres pårørende

 • Vi er en psykososial akuttjeneste.
 • Vi er en del av legevakten i Oslo, og er døgnbemannet hele året.
 • Tjenestene våre er gratis.
 • Det er ikke behov for henvisning.

Dette tilbyr vi

Vi jobber med helseproblemer, psykisk helse og selvmordsfare, rus, sosialtjeneste og livskriser. Vi bistår også politi, brannvesen og ambulanse ved ulykker og hendelser.

Hovedmålgruppen til Sosial og ambulant akuttjeneste er mennesker i krise. Dette kan være på grunn av akutt oppståtte eller langvarige hendelser. Vi tar imot henvendelser direkte fra personer per telefon eller ved oppmøte på legevakten. Mange henvendelser kommer også fra pårørende, samarbeidspartnere, nødetater eller fra andre avdelinger på legevakten.

Du kan kontakte oss for samtaler og rådgivning, enten på legevakten eller på telefon. Vi kan også komme hjem til deg.

Sosial og ambulant akuttjeneste (SAA) tilbyr hjelp innenfor blant annet:

 • Psykososial rådgivning og oppfølging etter seksuelle overgrep, relasjonsvold og sosial kontroll
 • Rådgiving til mennesker i livskriser og familiekrise
 • Rådgivning til mennesker utsatt for dramatiske hendelser (f.eks. ran, overfall og ulykker)
 • Vurdering av psykisk helsetilstand og kartlegging av selvmordsfare 
 • Vurdering og tiltak ved sviktende evne til å ta vare på seg selv 
 • Rådgivning og henvisning i forhold til rusavhengighet
 • Kommunens kriseteam ved brå død, selvmord, ulykker og katastrofer 
 • Sosialtjenestefunksjon på kveld og natt og helg

Last ned brosjyre: