Sosial og ambulant akuttjeneste

Akutt hjelp til personer i krise og deres pårørende

 • Vi er en psykososial akuttjeneste.
 • Vi er en del av legevakten i Oslo, og er døgnbemannet hele året.
 • Tjenestene våre er gratis.
 • Det er ikke behov for henvisning.

Dette tilbyr vi

Vi jobber med helseproblemer, psykisk helse og selvmordsfare, rus, sosialtjeneste og livskriser. Vi bistår også politi, brannvesen og ambulanse ved ulykker og hendelser.

Hovedmålgruppen til Sosial og ambulant akuttjeneste er mennesker i krise. Dette kan være på grunn av akutt oppståtte eller langvarige hendelser. Vi tar imot henvendelser direkte fra personer per telefon eller ved oppmøte på legevakten. Mange henvendelser kommer også fra pårørende, samarbeidspartnere, nødetater eller fra andre avdelinger på legevakten.

Du kan kontakte oss for samtaler og rådgivning, enten på legevakten eller på telefon. Vi kan også komme hjem til deg.

Sosial og ambulant akuttjeneste (SAA) tilbyr hjelp innenfor blant annet:

 • Psykososial rådgivning og oppfølging etter seksuelle overgrep, relasjonsvold og sosial kontroll
 • Rådgiving til mennesker i livskriser og familiekrise
 • Rådgivning til mennesker utsatt for dramatiske hendelser (f.eks. ran, overfall og ulykker)
 • Vurdering av psykisk helsetilstand og kartlegging av selvmordsfare
 • Vurdering og tiltak ved sviktende evne til å ta vare på seg selv
 • Rådgivning og henvisning i forhold til rusavhengighet
 • Kommunens kriseteam ved brå død, selvmord, ulykker og katastrofer
 • Sosialtjenestefunksjon på kveld og natt og helg

Last ned brosjyre:

Kontakt

Telefon
23 48 70 90
Besøksadresse:
Storgata 40
0182 OSLO

Åpningstider

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

Vi er også tilgjengelige på telefon hele døgnet.