Til innhold

Søk om plass til foodtrucks

Vi godkjenner for tiden ikke nye søknader om plass til  foodtrucks grunnet mangel på tilgjengelige plasser. Prøveprosjektet går ut i 2018 og skal evalueres før vi eventuelt kan godkjenne nye søknader i 2019.

Om foodtrucks

Konseptet gourmetgatekjøkken eller foodtrucks er motordrevne kjøretøy med fire hjul som selger kvalitetsmat til forbipasserende. Foodtrucks er en rullende restaurantvirksomhet som serverer lunsj og middag med hensikt å gi Osloborgere og besøkende et større og mer variert tilbud. 

Foodtrucks i Oslo kommune er et prøveprosjekt med prøveperiode ut 2018.

Man trenger tillatelse for plassering av foodtrucks på kommunal grunn. Åpningstid og servering vil være tillatt mellom klokken 07:00 – 21:00 alle dager. Tilbyder er selv ansvarlig for innhenting av serveringsbevilling og eventuelle andre tillatelser. Det gis ikke mulighet for utenlandskregistrerte kjøretøy under prøveperioden. Musikk eller forsterket lyd tilknyttet servering og det mobile gourmetgatekjøkkenet tillates ikke.

Kjøretøyets maksimale totalvekt er 3 500 kilo. Anbefalte mål på kjøretøy:

 • Lengde: 5 meter
 • Bredde: 2 meter
 • Høyde: 2,5 meter

Hva får du?

Tillatelse for plassering av foodtruck på kommunal grunn i én sesong. Det er to sesonger per år: 16. april til 15. oktober og 16. oktober til 15. april.

I Oslo har kommunen satt av flere plasser der foodtrucks kan få servere mat. Disse arealene er tilgjengelige for godkjente biler:

 • Rådhusplassen
 • Spikersuppa
 • Vaterlandsparken
 • Kubaparken
 • Europarådets plass
 • Christian Frederiks plass
 • Utsikten

Er du interessert i å plassere din foodtruck i andre områder, må du kontakte bydelen der du ønsker å sette den, eventuelt private grunneiere. 

Egne vilkår gjelder for for Youngstorget.

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde

 • Foodtrucken må ha et tydelig konsept med et gjennomgående tema. Gi en beskrivelse av konseptet og hva som gjør det unikt og attraktivt.
 • Gi en beskrivelse av den opplevelsen du vil framkalle med serveringen, herunder type retter, smaker, råvarer og hvordan maten tilberedes (maks 500 tegn).
 • Gi en beskrivelse av hvordan matrettene og tilbehør serveres, og hvilke typer drikkevare som tilbys, inklusive menyforslag (maks 500 tegn). Legg gjerne med bilder av matrettene.
 • Gi en kort beskrivelse av målgruppen for serveringskonseptet.
 • Gi en kort beskrivelse av hvordan konseptet vil bygge opp under miljøvennlighet og bærekraftighet, eksempelvis om råvarene dyrkes økologisk, kortreist, om det brukes resirkulert materiale i serveringsutstyr, samt håndtering og minimering av avfall (maks 500 tegn).
 • Estetisk utforming av foodtrucken er en del av kriteriene.  Legg derfor ved bilder av kjøretøy som vil bli brukt, innvendig samt utvendig (maks fire bilder).

Vedlegg

 • Attest for skatt og merverdiavgift som ikke er eldre enn tre måneder.
 • HMS- egenerklæring i utfylt og signert stand.
 • Firmaattest.
  • Norske selskaper må legge ved firmaattest.
  • Utenlandske selskaper må legge ved godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert.
 • Kredittvurdering/rating, ikke eldre enn tre måneder, og som baserer seg på siste kjente regnskapstall.
 • Kopi av serveringsbevilling.
 • Kopi av førerkort klasse B til fører av kjøretøy.
 • Kopi av norsk vognkort.

Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Hva koster det?

20 000 kroner per sesong.

Slik søker du første gang

Du kan kun søke om tillatelse for én sesong, men vil ha mulighet til å søke forlengelse. Send e-post med søknad og all dokumentasjon til postmottak@bym.oslo.kommune.no. Merk epost med «Søknad om foodtrucks». Du kan også levere søknaden til vårt kundesenter i Karvesvingen 3, 0579 Oslo .

Slik søker du forlengelse

Hvis foodtrucken din allerede har blitt godkjent og du ønsker å forlenge leiekontrakten med én sesong, må du sende en skriftlig henvendelse til postmottak@bym.oslo.kommune.no minst 30 dager i forkant av sesongstart.

Saksbehandlingstid

Alle søknader behandles fortløpende. Standard svartid er to uker fra vi har mottatt søknaden.

Hva skjer videre?

Hvis din foodtruck godkjennes, vil du motta et kontraktsforslag per epost. Dette må du fylle ut, signere og returnere til postmottak@bym.oslo.kommune.no eller vårt kundesenter. Du vil senere motta den signerte kontrakten, samt et klistremerke for å feste på frontruten til din foodtruck.

Hvis din foodtruck ikke godkjennes, vil du motta et skriftlig avslag med en begrunnelse på avslaget.