Søk om plass til foodtrucks

Frist for å søke

Per i dag har vi ingen ledige plasser. Neste utlysning planlegges våren 2024 hvis det er ledige plasser.

Om foodtrucks

Konseptet gourmetgatekjøkken eller foodtrucks er motordrevne kjøretøy med fire hjul som selger kvalitetsmat til forbipasserende. Foodtrucks er en rullende restaurantvirksomhet som serverer lunsj og middag med hensikt å gi Osloborgere og besøkende et større og mer variert tilbud. Man trenger tillatelse for plassering av foodtrucks på kommunal grunn.

Veileder for bruk av Oslo kommunes strømuttak (PDF)

Plasser du kan søke om å leie

Du må søke om tillatelse for plassering av foodtrucks på kommunal grunn.

I Oslo har kommunen satt av flere plasser der foodtrucks kan få servere mat. Disse arealene er tilgjengelige for godkjente biler:

  • Christian Frederiks plass: 4
  • Europarådets plass: 2
  • Kubaparken: 6
  • Rådhusplassen: 6
  • Spikersuppa: 3
  • Vaterlandparken: 2

Er du interessert i å plassere din foodtruck i andre områder, må du kontakte bydelen der du ønsker å sette den, eventuelt private grunneiere.

Les mer om hvordan du leier areal for din foodtruck andre steder.

Bymiljøetaten legger ut kunngjøringer med informasjon til tilgjengelige salgsplasser på Oslos badestrender.

Hva koster det?

45 262 kroner per år.

Slik søker du

Søknadsprosessen vil bli beskrevet her ved neste utlysning.

Behandling av søknader

Alle søknader blir behandlet etter søknadsfristen.

Serveringsbevilling

For å kunne selge mat og/eller alkoholfri drikke må du søke om serveringsbevilling.

Les mer og søk om serveringsbevilling.

Kontakt

Bymiljøetaten
E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no