Til innhold
Leie torg, fortau og gater

Frist for å søke

Du kan ikke søke om plass til foodtrucks nå, på grunn av mangel på tilgjengelige plasser.

Om foodtrucks

Konseptet gourmetgatekjøkken eller foodtrucks er motordrevne kjøretøy med fire hjul som selger kvalitetsmat til forbipasserende. Foodtrucks er en rullende restaurantvirksomhet som serverer lunsj og middag med hensikt å gi Osloborgere og besøkende et større og mer variert tilbud. 

Man trenger tillatelse for plassering av foodtrucks på kommunal grunn. Åpningstid og servering vil være tillatt mellom klokken 07:00 – 21:00 alle dager. Tilbyder er selv ansvarlig for innhenting av serveringsbevilling og eventuelle andre tillatelser. Det gis ikke mulighet for utenlandskregistrerte kjøretøy under prøveperioden. Musikk eller forsterket lyd tilknyttet servering og det mobile gourmetgatekjøkkenet tillates ikke.

Kjøretøyets maksimale totalvekt er 3 500 kilo. Anbefalte mål på kjøretøy:

 • Lengde: 5 meter
 • Bredde: 2 meter
 • Høyde: 2,5 meter

Hva får du?

Tillatelser for plassering av foodtrucks på kommunal grunn.

I Oslo har kommunen satt av flere plasser der foodtrucks kan få servere mat. Disse arealene er tilgjengelige for godkjente biler:

 • Rådhusplassen: 5
 • Spikersuppa: 3
 • Europarådets plass: 2
 • Christian Frederiks plass: 4

Er du interessert i å plassere din foodtruck i andre områder, må du kontakte bydelen der du ønsker å sette den, eventuelt private grunneiere. 

Egne vilkår gjelder for for Youngstorget.

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde

 • Foodtrucken må ha et tydelig konsept med et gjennomgående tema. Gi en beskrivelse av konseptet og hva som gjør det unikt og attraktivt.
 • Gi en beskrivelse av den opplevelsen du vil framkalle med serveringen, herunder type retter, smaker, råvarer og hvordan maten tilberedes (maks 500 tegn).
 • Gi en beskrivelse av hvordan matrettene og tilbehør serveres, og hvilke typer drikkevare som tilbys, inklusive menyforslag (maks 500 tegn). Legg gjerne med bilder av matrettene.
 • Gi en kort beskrivelse av målgruppen for serveringskonseptet.
 • Gi en kort beskrivelse av hvordan konseptet vil bygge opp under miljøvennlighet og bærekraftighet, eksempelvis om råvarene dyrkes økologisk, kortreist, om det brukes resirkulert materiale i serveringsutstyr, samt håndtering og minimering av avfall (maks 500 tegn).
 • Estetisk utforming av foodtrucken er en del av kriteriene.  Legg derfor ved bilder av kjøretøy som vil bli brukt, innvendig samt utvendig (maks fire bilder).

Vedlegg

 • Attest for skatt og merverdiavgift som ikke er eldre enn tre måneder.
 • HMS- egenerklæring i utfylt og signert stand.
 • Firmaattest.
  • Norske selskaper må legge ved firmaattest.
  • Utenlandske selskaper må legge ved godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert.
 • Kredittvurdering/rating, ikke eldre enn tre måneder, og som baserer seg på siste kjente regnskapstall.
 • Kopi av serveringsbevilling.
 • Kopi av førerkort klasse B til fører av kjøretøy.
 • Kopi av norsk vognkort.

Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Hva koster det?

40 000 kroner per år.

Slik søker du forlengelse

Hvis du allerede har fått godkjenning, kan du forlenge denne hvert år. Ønske om forlengelse sender du til postmottak@bym.oslo.kommune.no.

Slik søker du første gang

Du kan ikke søke om plass til foodtrucks nå, på grunn av mangel på tilgjengelige plasser.

Saksbehandlingstid

Alle søknader behandles fortløpende. Standard svartid er to uker fra vi har mottatt søknaden.

Redusert pris for leie av gategrunn

Se hvilke reduserte priser som gjelder for leie av gategrunn som følge av korona. Dette gjelder for uteservering, salgsplasser og lignende, arrangementer og riggplasser.