Søk om plass til foodtrucks

Frist for å søke

Fristen for å søke var 13. mars 2022. Neste utlysning skjer i starten av 2023 hvis det er ledige plasser. Per i dag har vi ingen ledige plasser.

Om foodtrucks

Konseptet gourmetgatekjøkken eller foodtrucks er motordrevne kjøretøy med fire hjul som selger kvalitetsmat til forbipasserende. Foodtrucks er en rullende restaurantvirksomhet som serverer lunsj og middag med hensikt å gi Osloborgere og besøkende et større og mer variert tilbud. Man trenger tillatelse for plassering av foodtrucks på kommunal grunn.

Veileder for bruk av Oslo kommunes strømuttak (PDF)

Hva får du?

Tillatelser for plassering av foodtrucks på kommunal grunn.

I Oslo har kommunen satt av flere plasser der foodtrucks kan få servere mat. Disse arealene er tilgjengelige for godkjente biler:

  • Christian Frederiks plass: 4
  • Europarådets plass: 2
  • Kubaparken: 6
  • Rådhusplassen: 6
  • Spikersuppa: 3
  • Vaterlandparken: 2

Er du interessert i å plassere din foodtruck i andre områder, må du kontakte bydelen der du ønsker å sette den, eventuelt private grunneiere.

Egne vilkår gjelder for for Youngstorget.

Hva koster det?

45 262 kroner per år.

Slik søker du

Fristen for å søke var 13. mars 2022.

Søknadsprosessen vil bli beskrevet her ved neste utlysning.

Behandling av søknader

Alle søknader blir behandlet etter søknadsfristen.

Kontakt

Bymiljøetaten
E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no