Søk om plass til foodtrucks

Gratis og redusert leie av gategrunn

Se hvilke reduserte priser som gjelder for leie av gategrunn som følge av korona. Dette gjelder for uteservering, salgsplasser og lignende, arrangementer og riggplasser.

Frist for å søke

Frist for årets utlysning har gått ut. 

Dersom det blir ledige plasser i løpet av året, vil informasjon legges ut her.

Slik søker du

Plasser i foodtrucksordningen tildeles gjennom en årlig utlysning.

Om foodtrucks

Konseptet gourmetgatekjøkken eller foodtrucks er motordrevne kjøretøy med fire hjul som selger kvalitetsmat til forbipasserende. Foodtrucks er en rullende restaurantvirksomhet som serverer lunsj og middag med hensikt å gi Osloborgere og besøkende et større og mer variert tilbud. Man trenger tillatelse for plassering av foodtrucks på kommunal grunn.

Hva får du?

Tillatelser for plassering av foodtrucks på kommunal grunn.

I Oslo har kommunen satt av flere plasser der foodtrucks kan få servere mat. Disse arealene er tilgjengelige for godkjente biler:

  • Christian Frederiks plass: 4
  • Europarådets plass: 2
  • Kubaparken: 6
  • Rådhusplassen: 6
  • Spikersuppa: 3
  • Vaterlandparken: 2

Er du interessert i å plassere din foodtruck i andre områder, må du kontakte bydelen der du ønsker å sette den, eventuelt private grunneiere.

Egne vilkår gjelder for for Youngstorget.

Hva koster det?

I 2022 er det gratis.

Kontakt

Bymiljøetaten
E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no