Omsorgsbygg Oslo KF

Omsorgsbygg Oslo KF

Omsorgsbygg er slått sammen med Undervisningsbygg, Kultur- og idrettsbygg og utbyggingsvirksomheten til Boligbygg. Foretaket heter nå Oslobygg KF.