Rudolf Nilsen på skolen
 

Rudolf Nilsen gikk på Sofienberg folkeskole i årene 1908-1913. Kamerater av han beskriver han som "den flinkeste i klassen", og sier at han var flink til å skrive, stilene hans ble ofte lest opp i klassen, men han var også flink til å tegne og male. "I tegning var han nummer en, og læreren beundret alltid med interesse Rulles tegninger", sier en skolekamerat.

Sofienberg skole ca. 1930-tallet. Her startet Rudolf Nilsen sin skolegang i 1908. Foto: ukjent (A-40041_U002_008)


Rudolf Nilsen registrert i Manntallsprotokoll (Inn- og utskrivingsprotokoll) fra Sofienberg folkeskole år 1900-1912.

Etter fem års folkeskole på Sofienberg, begynte Rudolf på Christiania borger- og realskole og gikk der i to år i middelskolen. Neste skoletrinn ble Fagerborg høyere skole. Her tok han middelskoleeksamen i 1917, og nok en gang, i følge skolekameraten, med "meget gode karakterer." Rudolf gikk på Fagerborg høyere skole i 1. gymnasieklasse som var felles for alle linjer. Ved delingen i 2. klasse kom han over til Hammersborg på latinlinjen, og her tok han eksamen artium.

Muligens ble Rudolf forstyrret av alle sine interesser og gjøremål for oversikten fra Norske universitetsannaler fra 1921 viser at han avsluttet gymnaset i 1920 med middels karakterer - med Tf. (tilfredsstillende - tilsvarer Godt) i alle fag, med unntak av engelsk og gymnastikk hvor han hadde M.tf. (meget tilfredsstillende).

En moden elev
Rudolfs skolekamerater fra middelskolen omtaler han som: at han stod over dem i modenhet, at han var beskjeden og fin i sin fremtreden, en selvskreven leder av skoleavisen "Eleven", han omtales som ærlig, troverdig og alltid noe alvorlig, en helt igjennom god kamerat, en med stor humoristisk sans, beskjeden men selvbevisst og aldri usympatisk. "Ofte var der noe fjernt, drømmende over den bleke, pertentlige gutten", sier en. Stort sett var han en rolig gutt, men når det kom til politiske debatter kunne han bli hissig. Han var glad i samfunnsdebatter og tok svært tidlig et politisk standpunkt. Allerede i skoledagene var han politisk bevisst - for sosialismen. Han virket svært moden. Medelever sa at han nesten virket som en student som hadde lest i flere år, og ikke som en gymnaselev.Link

I gymnasiesamfunnet Mars var Rudolf en tid formann. Han var ofte på besøk i gymnassamfunnet på Hegdehaugen, og i deres møteprotokoll kan vi lese referater fra hvert møte. På møtet 20.09.1919 holdt hr. Nilsen et brennende foredrag om arbeiderbevegelsen. Referatet forteller at selv de som ikke delte hans politiske oppfatning lot seg imponere. "Det var et utmerket foredrag", sier referenten som tilføyer at han ikke så med så stor uvilje på kommunismen etter foredraget… "Hr. Nielsen sluttet, og alle sat og tænkte : nu kommer tordenveiret!" Det ble en veldig diskusjon etter foredraget, særlig ble det diskusjon "etter foredragets diskusjon". Det hele roet seg ned på en litt overraskende måte. Referenten skriver: "Plutselig forbausedes forsamlingen ved at hr. Nielsen atter lot sin sol skinne fra kateteret. Han læste nu meget godt op nogen digte som et slags supplement til foredraget". Det vakte "Vældig jubbel!"


I folketellingene fra både 1921 og 1923 står Rudolf Nilsen oppført som "student". Det har ikke lyktes Byarkivet å få informasjon om hva han studerte, men kanskje vi tør tro at det kun var et skalkeskjul. I disse årene var det litteraturen som tok hans tid. I 1921 ble han arrestert for littertursmugling - av forbudt sovjetisk revolusjonær litteratur. Dommen - bot på 100 kroner - subsidiært 10 dagers fengsel - ble for øvrig opphevet - og samme år begynte han som skribent i vittighetsbladet Rebell. I årene som fulgte var han aktiv med å skrive i "Klassekampen", "Det 20. århundre" og Norges kommunistblad. I 1925 debuterer han med dikt samlinga På stengrunn. I Folketellingene fra 1926 og 1928 står han oppført som "forfatter".

Litteratur:
Bjørnsen, Johan Faltin: Rudolf Nilsen. Mennesket og dikteren. Hans livsverk og livshistorie. Gyldendal 1951.
Michelet, Jon og Martin Nag: Rulle forteller. Rudolf Nilsens prosa i utvalg. Oktober 1974.

Kilder:
Folketellinger
Norske universitetsannaler 1921
Referatprotokoll for Hgs. Hegdehaugen skole 1919-1923

Mens Rudolf Nilsen gikk på Sofienberg folkeskole bodde han i Lakkegata. Eiendommen hadde hage som gikk ned til Askerselva, like ved Nybrua. Her i hagen oppholdt Rudolf seg mye i barndommen. I diktet Haven - publisert første gang i 1922 - skriver han om barndommens have - og hvordan den forandret seg:

---
Langs elven gikk bronsestakittet
Der stod jeg når solen gikk ned
og drømte og lengtet og tittet
og hatet min haves fred.
På elven fløt slanke snekker
som skulle en tur på fjord,
Men barnet har lengsler som rekker
utover den vide fjord.
---
Og bronsestakittet var revet.
Der løp nu et plankeverk
hvor engang min drøm har levet
og lengtet seg skjønn og sterk
Og duften fra elven var ille,
det luktet av røk og fabrikk.
Fra gaten som engang lå stille
hvinte det villt i en trikk

Tilbake
 

Rudolf Nilsen i Byarkivet

Skoledagene

Kjærligheten og
døden

Utvalgte dikt

Utvalgte petiter

Arkivenes dag

Lenker til andre sider