Utvalgte petiter
 

Rudolf Nilsen er mest kjent som lyriker, men utga også skjønnlitterær prosa, petiter og noveller. Han var journalist og redaktør i store deler av den kommunistiske pressa.

Klasseforholdene i byen beskrives konsist og ramsalt i petitene. Vi presenterer noen av dem her.

Vignett fra Kommunistbladet hvor den ble
brukt over spalta til "Pist", som var Rudolf
Nilsens signatur i bladet.

"Greven av Vaterland"
Da "Greven" maatte paa lægevakten
"Greven" og kompisser paa lysttur
Da "Greven" skulle hente "Blakken"
"Greven" paa flyttesjau
Fortellingene om Greven gir humoristiske stemningsbilder fra østkanten, skrevet på skikkelig oslodialekt.
Smukt gjort I "Smukt gjort" harseleres det kort og fyndig over borgerlig veldedighet.
Det gamle og det nye
Hammersborg
Rudolf Nilsen tar her til orde for å rive de falleferdige og usunne boligene på Hammersborg samtidig som han uttrykker sin kjærlighet til denne byen som ikke akkurat er "smuk". Han kommenterer byens vakre ramme og ønsker at sentrum med tida skal få en ansiktsløftning.
I Kapitalien Her skildrer han en hjerteskjærende scene på en av byens spisefabrikker når en mann ikke kan betale for et måltid mat. Nilsen plasserer skammen hos de menneskene som ikke sulter, men ikke gjør hva de kan for å ødelegge staten Kapitalien.
Markus kirke I petiten om Markus kirke harselerer han over en debatt der bystyret bevilget 400 000 kroner til oppførelsen av Markus kirke, samtidig som bolignøden i byen var presserende.
Høire i nød I "Høire i nød" raljerer Nilsen over Aftenpostens opprop om hjelp til de hjem som lider sult og savn samtidig som Høire stemte mot enhver bevilgning til arbeidsløse og husville.
Siste reisedagbok Under sin siste reise førte Rudolf Nilsen dagbok. Deler av den ble trykt i Norges Kommunistblad 25.5.29. Med galgenhumor forteller Nilsen om de tre kameratenes kamp mot kulda i syden en søndag og drømmen om en skitur i Nordmarka og å sitte i ovnskroken og bli varm etterpå. Det skulle bli hans siste hilsen i prosa.

Litteratur:
Jon Michelet og Martin Nag: "Rulle forteller – Rudolf Nilsens prosa i utvalg", Oslo 1974

Tilbake
 

Rudolf Nilsen i Byarkivet

Skoledagene

Kjærligheten og
døden

Utvalgte dikt

Utvalgte petiter

Arkivenes dag