Arkivenes dag
 

Byarkivet holder til i Maridalsveien 3
Telefon: 23 46 03 00
Se kart

 

Arkiver i Norge, Danmark og Sverige arrangerer Arkivenes dag den 10. november 2001.

Kjærlighet er temaet for det årlige arrangementet Arkivenes dag som arrangeres for første gang i Norge, for andre gang i Danmark og for fjerde gang i Sverige. Byarkivet er alene om å ha kjærlighet som tema i Norge. Foredrag, utstillinger og underholdning vil være rammen for vår åpne dag der du kan gjøre deg kjent med Byarkivet, og kanskje vil du oppdage at arkivet er fullt av kjærlighet ved å besøke oss lørdag den 10. november.

Utstilling:
Kjærlighetsdikteren
Rudolf Nilsen

I anledning 100-års markeringen for Rudolf Nilsens fødsel, har Byarkivet valgt ut han som byens "kjærlighetsdikter". I vår utstilling, som er åpen fra kl. 10.00, spør vi: hvilke spor finnes etter Rudolf Nilsen i Byarkivet? Og hva sier de om dikteren?

Jon Arne Corell, Kari Svendsen og Carl Morten Iversen vil gi sitt bidrag til Rudolf Nilsen-markeringen med utdrag fra deres materiale på plata "På stengrunn". Konserten begynner kl. 13.15

Foredrag:
Kjærlighet og byidentitet
Kjærlighet til byen er den røde tråden i vår markering av arkivenes dag. I denne kjærligheten ligger kanskje selve nøkkelen til vår byidentitet.

Historieprofessor Knut Kjeldstadli vil i sitt foredrag kl. 14.00 spørre: Hvem er vi og hva gir oss en byidentitet?

Foredrag:
Ungdommelig kjærlighet
Folklorist Ørnulf Hodne holder foredrag om de muntlig overleverte forestillingene om kjærlighet. Han vil konsentrere seg om kjærligheten mellom unge mennesker – ikke bare i Oslo, men også i landet forøvrig. På hvilke arenaer møttes de unge, hvilke midler brukte de for å vinne hverandre og hvilke eventuelle hindringer lå i veien for å få den man var forelsket i? Svaret får du kl. 11.00

Foredrag:
Byen som ekteskapsmarked
Byarkivet har mange ulike typer kilder som kan si noe om kjærligheten mellom mennesker, og kanskje særlig kjærlighetens konsekvenser. Fattigvesenets arkiver gir oss blant annet innblikk i livssituasjonen for de kvinnene som, etter datidens syn, ikke klarte å avstå fra kjærlighetsakten inntil de ble gift. Man kom i "uløkka", het det.

Arkivar Leif Thingsrud vil fortelle mer om byen som ekteskapsmarked og om situasjonen for ugifte mødre og deres barn i sitt foredrag
kl. 11.45.

Smakebit:
Kjærlighetsmagi
Ei ugift jente må aldri legge strikketøyet fra seg uten å strikke pinnen ut. Gjør hun det, stanser frieren på halvvegen" (tekst og ill. fra boka "Kjærlighetsmagi" av Ørnulf Hodne). Vi har lagt ut noen av "oppskriftene" som kan hjelpe deg med å finne den rette.

Byhistorisk film:
Oslo Havn – Byens hjerte
Sigvald Maartman-Moes film fra 1948 er en liten filmhistorisk perle som markedsfører Oslo havn som byens dunkende hjerte. Opplev Amerikabåten, lossekraner, bryggearbeidere og dykkere som bereder fjordbunnen for utsprenging av nye kaianlegg. Fremvisningen begynner kl. 10.15.
Tilbake
 

 

Program

Pressemelding

Lenker

Artikler

Rudolf Nilsen

Kjærlighetsmagi

Ansvarlig for sidene