Til innhold

Drikkevannkvalitet

Drikkevannet i Oslo har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi varsler om noe annet.

Vannet tilfredsstiller de strenge kravene i Drikkevannsforskriften.
Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)

Små endringer i vannets kvalitet

Drikkevannet kan endre farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, med mindre vi varsler om noe annet.

Har du klager på drikkevannkvaliteten kan du sende oss en melding på epost til postmottak@vav.oslo.kommune.no. 

Har du lavt trykk, eller andre problemer med vann eller avløp, kan du sende oss en e-post til kunde@vav.oslo.kommune.no.

Varsling om endringer i vannforsyningen

Vi varsler alle berørte personer og virksomheter ved følgende hendelser:

  • Ved endringer og stans i vannforsyningen grunnet vedlikeholdsarbeid og lekkasjer
  • Ved kokeanbefaling av drikkevannet

Les mer om telefonvarsling.

Koking av vann

Ved en kokeanbefaling bør du følge Folkehelseinstituttets råd.
Hva skal du gjøre når det varsles at vannet må kokes? (72 KB, PDF) 

Hardhet 

I Oslo har vi bløtt / mykt vann. Verdien er omtrentlig 2,5 ºdH. Det betyr at man ikke behøver å tilsette salt i oppvaskmaskiner.

Oslovannets fysisk-kjemiske egenskaper
Oset vannbehandlingsanlegg (Maridalsvannet)Skullerud vannbehandlingsanlegg (Elvåga)
pH-verdi7,30- 7,707,70-7,90
Konduktivitet9,60-10,2 mS/m10,5-11,4 mS/m
Alkalitet0,58-0,64 mmol/l0,60-0,69 mmol/l
Fargetall4 – 6 mg Pt/l-skala5 – 8 mg Pt/l-skala
Turbiditet0,07 – 0,16 FTU0,05 – 0,09 FTU
Kalk15,2 - 16,8 mg Ca/l16,0 – 19 mg Ca/l
Hardhet2,1 – 2,4 ºdH2,2 – 2,7 ºdH

Drikkevannkvalitet Oslo 2016: Sammendrag (PDF 0,1MB) 
Drikkevannkvalitet Oslo 2016: Fullstendig rapport (PDF 13MB