Hva skal vi gjøre?

Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Bydel Gamle Oslo skal utrede hvordan kommunen skal ta et helhetlig grep om Olafiagangen. Prosjektet er en del av områdeløftene Tøyen og Grønland, og utredningen finansieres gjennom Oslo indre øst-satsningen.

Utredningen skal identifisere:

  • hvordan vi skal bygge om Olafiagangen (investeringskonsept)
  • hvordan vi skal forvalte området i årene framover (driftskonsept)

Olafiagangen har en del kjente utfordringer, knyttet blant annet til utenforskap, omsetning av illegale rusmidler, ulovlige/uregulerte trafikk- og servicefunksjoner, utrygghet og manglende vedlikehold.

Målet med prosjektet er at Olafiagangen skal oppleves som en trygg og god møteplass for ulike brukergrupper hele døgnet, hele året. Prosjektet skal bidra til at Grønland oppleves som et trygt og inkluderende sted, samt at det skal være bedre å bo og vokse opp i området. Vi ønsker at flere skal ta plassen i bruk!

Det er viktig for Oslo kommune at prosjektet skal være ønsket og forankret hos innbyggerne i området. Vi vil derfor invitere til møter og gjennomføre midlertidige prosjekter i denne perioden slik at innbyggere får gode muligheter til å være med å skape den nye Olafiagangen.

Hvor ligger Olafiagangen?

Olafiagangen ligger i Bydel Gamle Oslo.

Hva skjer når?

Bymiljøetaten og Bydel Gamle Oslo gjennomførte 15. januar 2019 et interessentverksted med rundt 80 deltagere fra naboer, velforeninger, næringsdrivende, offentlige etater og frivillige organisasjoner. Du finner rapporten fra verkstedet i bunnen. 

Våren 2019 vil det bli gjennomført flere små prosjekter i Olafiagangen med tanke på å utforske fremtidig bruk av området. Den forenklede konseptvalgutredningen skal være fullført til juni 2019.

Kontaktpersoner i Oslo kommune

Bymiljøetaten

Ingvild Steiro

E-post

Bydel Gamle Oslo

Leo Rygnestad

E-post