Olafiagangen

Olafiagangen skal oppleves som en trygg og god møteplass for ulike brukergrupper hele døgnet, hele året. Vi ønsker at flere skal ta Olafiangangen i bruk!

Hva gjøres?

Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Bydel Gamle Oslo ser på hvordan kommunen skal ta et helhetlig grep om Olafiagangen. Prosjektet er en del av områdeløftene Tøyen og Grønland, og utredningen finansieres gjennom Oslo indre øst-satsningen.

Olafiagangen har en del kjente utfordringer, knyttet blant annet til utenforskap, omsetning av illegale rusmidler, ulovlige/uregulerte trafikk- og servicefunksjoner, utrygghet og manglende vedlikehold.

  • Konseptet Supergrønland

Bydel Gamle Oslo og Bymiljøetaten samarbeider tett om å skape et aktivitetsområde for barn og unge i Olafiagangen. Gjennom det siste året er testet ut utforming, aktiviteter og driftsmodell. 

Aktivisering av byrommet er en sentral strategi i utviklingen av Olafiagangen. Et høyt aktivitetsnivå i Olafiagangen, vil på sikt vil føre til at byrommet oppleves tryggere. Derfor ønsker bydelen å styrke samarbeidet med Grønlands beboere, lokale lag og organisasjoner samt næringslivet i området. 

Sommeren 2022 gjennomføres nye tiltak:

Bydel Gamle Oslo bygger et midlertidig byrom for sommerhalvåret, med flere fine aktiviteter for barn og familier. Her vil det bli serveringstilbud i området ned mot elva, trampoline og klatrestativ. Bydelen ønsker å teste ut lekekonsept som er mer egenorganisert, etter ønske fra lokale samarbeidspartnere. Arbeidet vil foregå fortløpende med mål om endelig ferdigstilling tidlig på sommeren. Rydding underveis vil prioriteres slik at området vil være tilgjengelig for store og små hele perioden. Sykkelbanen er allerede på plass og barn kan låne gratis sykkelutstyr av FRIGO i deres åpningstider hver dag hele sommerferien, fra 12.00 – 19.00. Det vil også bli skateskole bak Stargate i juli. 
I sommer vil det være mange arrangement i samarbeid med ulike lag og foreninger, både på land og vann. Oppdatert program, åpningstider og informasjon om arrangementer vil bli lagt ut fortløpende på Supergrønland sin Facebook side.  

  • Trafikktiltak i Olafiagangen

Hovedgrepet er å etablere et avgrenset vereleveringsareal for kjøretøy nord i Olafiagangen. Det vil bli etablert en ny automatisk bom relativt langt ut mot gata Grønland. Når bommen åpnes vil det være mulig for vareleveranser å kjøre inn i Olafiagangen. I tillegg til den fysiske avgrensningen vil området markeres med maling på eksisterende dekke. Vareleveringsarealet legger til rette for effektiv varelevering, samtidig som det skal være trygt for fotgjengere å bevege i øvrige deler av Olafiagangen. 

Når vareleveringsperioden er over, etter kl. 11 på hverdager, skal vareleveringsområdet fungere som vrimleområdet på lik linje med øvrige deler av gata.

Illustrasjon av nytt vareleveringsareal med ny paviljongIllustrasjon av nytt vareleveringsareal med ny paviljong
Prosjektets hovedelement er en stor paviljong med trær og annen beplantning. Hensikten med konstruksjonen er å hindre biltrafikk i søndre deler av Olafiagangen, nærmest bussterminalen, uten bruk av tradisjonelle sperreelementer. To plantekasser med samme uttrykk skal være med å sikre samme formålet. Paviljongen skal i tillegg fungere som møtepunkt, uformell scene og tribune.  

Sørsiden av Olafiagangen er avgrenset med en mindre bom (4 meter). Det vil i hovedsak kun være nødetater og annen strengt nødvendig transport som får adgang på innsiden av denne porten.  For å hindre kjøretøyer utenfor det avsatte vareleveringsarealet og videre inn i Olafiagangen, etableres pullerter som hindrer biler å passere, uten å være til hinder for fotgjengere. 
 

Hvor ligger Olafiagangen?

Olafiagangen ligger i Bydel Gamle Oslo.

Hva skjer når?

Bymiljøetaten og Bydel Gamle Oslo gjennomførte i 2019 interessentverksted med naboer, velforeninger, næringsdrivende, offentlige etater og frivillige organisasjoner. Du finner rapporten fra verkstedet i bunnen av siden. Våren 2019 ble det gjennomført flere små prosjekter i Olafiagangen, for å utforske fremtidig bruk av området. Dette resulterte i en såkalt forenklet konseptvalgutredningen, som var ferdig i juni 2019.

Basert på dette, bestemte byrådet at det ene konseptet som ble foreslått, kalt Supergrønland, skulle testes. Med Supergrønland skal byrommet utnyttes bedre, primært til glede for barn og unge. Det skal tilrettelegges for aktivitet, gjøres tryggere, og triveligere med planter og sittegrupper.

Det er gjennomført både sommer- og vinteraktiviteter i 2020 og 2021. Du finner link til evaluering fra sommer- og høstaktivitetene nederst på siden.

Sommeraktiviteter 2022

Bydel Gamle Oslo bygger et nytt midlertidig byrom for vår- og sommerhalvåret, med flere fine aktiviteter for barn og familier. Følg med på Supergrønland sin Facebook side for oppdatert program, åpningstider og informasjon. 

Gjennom Folkebudsjett Olafiagangen 2022 som gikk fra 4 - 13. mars kunne publikum stemme på sine favorittideer til aktivisering av byrommet. Vinnerne var Akerselva Trebåtforening, Grønland foreldre og barn, Oslo Living Lab, Akerselva Padleklubb og Joint Organization for Youth. Deres ideer fikk fordelt de 300 000 kronene som var i potten, og aktivitetene gjennomføres i løpet av sommeren 2022.

Trafikktiltak og utforming av byrom er planlagt gjennomført høst 2022. 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner i Oslo kommune

Bymiljøetaten

E-post

Bydel Gamle Oslo

Vigdis Tvedt

E-post