Olafiagangen

Olafiagangen skal oppleves som et trygt og godt byrom. 12. mai åpner Olafiagangen på nytt med en ny løsning for varelevering og byrommet vil bli bilfritt etter klokken 11 på hverdager og i helgen. Bydelen vil presentere nye aktiviteter for barn og unge.

Hva gjøres?

Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Bydel Gamle Oslo samarbeider om hvordan kommunen kan tilrettelegge for et godt byrom i Olafiagangen. Prosjektet er en del av områdeløftene Tøyen og Grønland, en utredning er finansiert gjennom Oslo indre øst-satsningen.

Situasjonen i Olafiagangen har kjente utfordringer, knyttet blant annet til utenforskap, omsetning av illegale rusmidler, ulovlige/uregulerte trafikk- og servicefunksjoner, manglende tilpasset løsning for varelevering som gir trafikkfarlige situasjoner, utrygghet og manglende vedlikehold.

  • Konseptet Supergrønland

Bydel Gamle Oslo og Bymiljøetaten har siden 2020 samarbeidet tett om å skape et aktivitetsområde for barn og unge i Olafiagangen. Utforming, aktiviteter og driftsmodell har blitt evaluert.

Aktivisering og tilrettelegging av byrommet er strategien for å utvikle Olafiagangen. Gjennom et høyt aktivitetsnivå er det lagt til rette for at byrommet skal oppleves tryggere. Samarbeid med Grønlands beboere, lokale lag og organisasjoner i tillegg til næringslivet i området har hele tiden vært definert som en forutsetning for å få det til.

Sommeren 2022

Det ble arrangert ulike aktiviteter i samarbeid med ulike lag og foreninger, både på land og vann. Oppdatert program, åpningstider og informasjon om arrangementer ble lagt ut fortløpende på Facebook.

Vinter og vår 2023

Denne vinteren ble aktiviteter for barn og unge tilrettelagt på Rudolf Nilsens plass. I mai ferdigstilles en ny vareleveringsløsning som legger til rette for ny bruk av byrommet. Bydel Gamle Oslo skal etter planen igjen invitere til gratis utendørs fritidstilbud i Olafiagangen for barna på Grønland.

  • Trafikktiltak i Olafiagangen

Evalueringen av de midlertidige tiltakene i Olafiagangen siden 2020 konkluderte med at premisset for en god videreutvikling av byrommet er å få på plass en løsning for vareleveringen for å gjøre området trafikksikkert.

Arbeidet med å etablere et avgrenset areal for varelevering nord i Olafiagangen er nå ferdigstilt. Området er regulert med en ny automatisk bom ut mot gata Grønland, som kun vil være åpen mellom klokken 06-11 på hverdagene og stengt i helgen. En egen snu- og oppstillingsplass er plassert rett etter bommen og kan benyttes i vareleveringstiden.

Ytre bom satt opp ut mot gata Grønland
Bilde: Oslo kommune

For å avgrense og hindre biltrafikk videre inn i Olafiagangen er det bygget en paviljong, satt opp plantekasser og faste pullerter. Utenom vareleveransetiden kan paviljongen fungere som et møtepunkt, en uformell scene eller tribune.

Paviljong for opphold og aktivitet
Bilde: Oslo kommune

Ved T-banetrappen er det satt opp en mindre bom som skal hindre videre kjøring inn i Olafiagangen. Adgang til arealet på innsiden er kun for nødetater og annen nødvendig transport.

Indre bom hindrer innkjøring videre inn i Olafiagangen

For å hindre kjøretøyer utenfor det avsatte vareleveringsarealet og videre inn i Olafiagangen, er det plassert ut både pullerter og plantekasser for å avgrense området. I tillegg er deler av dekket restaurert og oppgradert for å gi god framkommelighet for folk med rullestol og barnevogner og for vareleveranser på traller.

Videre er det satt opp plantekasser og flere sitteplasser for å tilrettelegge for trivsel og opphold.

Blomsterkasser for trivsel og opphold

Trafikkløsningen er en del av programmet Bilfritt byliv satsning på Grønland og Tøyen.

Det er entreprenøren Agaia som har bygget tiltaket. Arbeidet har i størst mulig grad blitt gjennomført med elektrisk utstyr. Det har ikke vært utført langvarig støyende arbeide, men noe periodisk byggestøy har forekommet.

Vi takker innbyggerne for tålmodigheten under anleggsperioden!

Hva skjer når?

Uke 19:

Byggearbeidene er ferdigstilt og ny vareleveringsløsning blir innført fra fredag 12. mai. Bommen ut mot Grønland vil kun være åpen for mellom 06-11 på hverdager og være stengt i helgen.

Hvem er ansvarlig?

  • Tiltakshaver: Bymiljøetaten
  • Entreprenør: Agaia

Hvor ligger Olafiagangen?

Olafiagangen ligger i Bydel Gamle Oslo.

Hva skjer når?

Trafikksikringstiltaket fikk rammetillatelse for tiltaket sommeren 2022. Entreprenør ble valgt og prosjekteringen startet opp i desember. I begynnelsen av januar 2023 startet byggearbeidene opp med ferdigstillelse i mai.

Bymiljøetaten og Bydel Gamle Oslo gjennomførte i 2019 interessentverksted med naboer, velforeninger, næringsdrivende, offentlige etater og frivillige organisasjoner. Du finner rapporten fra verkstedet i bunnen av siden. Våren 2019 ble det gjennomført flere små prosjekter i Olafiagangen, for å utforske fremtidig bruk av området. Dette resulterte i en såkalt forenklet konseptvalgutredningen, som var ferdig i juni 2019.

Basert på dette, bestemte byrådet at det ene konseptet som ble foreslått, kalt Supergrønland, skulle testes. Med Supergrønland skal byrommet utnyttes bedre, primært til glede for barn og unge. Det skal tilrettelegges for aktivitet, gjøres tryggere, og triveligere med planter og sittegrupper.

Det er gjennomført både sommer- og vinteraktiviteter i 2020 og 2021. Du finner link til evaluering fra sommer- og høstaktivitetene nederst på siden.

Sommeraktiviteter 2022

Bydel Gamle Oslo bygger et nytt midlertidig byrom for vår- og sommerhalvåret, med flere fine aktiviteter for barn og familier. Følg med på Supergrønland sin Facebook side for oppdatert program, åpningstider og informasjon.

Kontaktpersoner i Oslo kommune

Bymiljøetaten

Bydel Gamle Oslo

Vigdis Tvedt

Rapporter og dokumenter