Ny Vannforsyning Oslo

Slik bygger vi ny vannforsyning

Prosjekt Ny vannforsyning Oslo skal sikre byens innbyggere en fullgod reservevannforsyning innen 2028.

Derfor bygger vi ny vannforsyning

I dag forsyner Maridalsvannet 90 prosent av Oslos befolkning med drikkevann. En svikt i vitale deler av systemet som forsyner byen med vann, kan få alvorlige konsekvenser.

Det finnes ingen reservevannkilde som kan sørge for drikkevann til innbyggerne i Oslo, hvis noe galt skjer med dagens vannforsyning. Oslo er også Europas raskest voksende by og prognosene tilsier fortsatt kraftig befolkningsvekst. Derfor har vi nå satt i gang arbeidet med å få på plass en fullgod reservevannforsyning.

Slik gjør vi det

Vi skal bygge et vanninntak fra Holsfjorden ved Vefsrud i Lier kommune. Fra Vefsrud skal det bygges en 19 kilometer lang råvannstunnel gjennom Lier, Hole og Bærum kommune, til Huseby vest i Oslo.

Deler av tunnelen som leder råvann fra Holsfjorden til Oslo vil gå under bakken fra kommunegrensen i Bærum under Røa til Huseby. Under Husebyskogen skal det bygges et topp moderne vannbehandlingsanlegg som skal kunne forsyne hele Oslos befolkning med rent drikkevann. 

I tilknytning til det underjordiske vannbehandlingsanlegget på Huseby, bygges en adkomsttunnel for daglig transport i driftsfasen, samt et driftsbygg for blant annet overvåking av vannbehandlingsanlegget. Dette skal ligge på Husebyjordet over veien for Huseby skole. I forbindelse med byggingen av tunnel og vannbehandlingsanlegg vil Husebyjordet være et riggområde, og det vil bli massetransport og transport av utstyr og materiell.

I tillegg til adkomsttunnelen ved Husebyjordet, etableres en adkomsttunnel ved Husebybakken skipark bak Smestad gjenbruksstasjon. Her vil det være riggområde og det blir transport av masser og annet utstyr og materiell i byggeperioden. Når prosjektet er ferdig vil den eneste synlige installasjonen være en portal, og en adkomstvei inn til portalen.

Nye vannforsyningstunneler (stamnett)

Tilknyttet ny vannforsyning i Oslo må det også bygges nye vannforsyningstunneler (stamnett). Dette prosjektet er i en utredningsfase. Les mer om prosjektet for nye vannforsyningstunneler

Hva skjer når?

2020

Oppstart på anleggsplassene ved Husebyjordet, Husebybakken skipark og Sollerudstranda er planlagt fra høsten 2020.

2020-2024

Etablering av adkomsttunneler og fjellhaller på Huseby. 

2021-2026

Råvannstunnel mellom Huseby og Holsfjorden. Tunnelboremaskin starter fra Vefsrud 3. kvartal 2022, mens den fra Huseby starter 1. kvartal 2023.

2022-2028

Tunnel for å føre drikkevann inn til Oslo fra vannbehandlingsanlegget under Husebyskogen.

2024-2027

Betongarbeider og tekniske installasjoner i vannbehandlingsanlegget.

2027

Testkjøring av vannbehandlingsanlegg og tunneler.

2028

Alle arbeider ferdige.

Disse områdene blir berørt

I Oslo er det særlig områder i Bydel Ullern og Bydel Vestre Aker som blir berørt av arbeidet, sammen med deler av områder i Hole, Lier og Bærum kommune.

Les mer om de berørte områdene


Mer informasjon om Ny vannforsyning Oslo