Industrigata - tilrettelegging for syklende

Bymiljøetaten skal legge til rette for sykling i begge retninger i Industrigata mellom Bogstadveien og Fagerborggata.

Hva skal vi gjøre?

I Industrigata, mellom Bogstadveien og Fagerborggata, planlegger vi å legge til rette for sykling i begge retninger. Planen innebærer å skilte tillatt sykling mot enveiskjøring og etablere sykkelfelt i sør-vestgående retning.

Det vil ikke lenger være lovlig å stanse på nordsiden av gata, men det vil fortsatt være mulig å parkere på sørsiden.

Når skjer dette?

Tiltakene skal etter planen ferdigstilles høsten 2022.

Hvorfor gjør vi dette?

I Oslo har vi utfordringer knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk. Derfor er det nødvendig å legge bedre til rette for gående og syklende. Industrigata inngår i Plan for sykkelveinettet i Oslo, og kobler sammen Frogner og Fagerborg. Med dette tiltaket gjør vi det mulig å sykle strekningen i begge retninger. Egne sykkelfelt vil bedre både fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklister. Tiltaket vil dessuten bidra til å redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed også bedre forholdene for gående.