Gjenåpning av Bakåsbekken på Furuset

Vann- og avløpsetaten skal se på mulighetene for å gjenåpne Bakåsbekken på Furuset.

Hvem er ansvarlig?

Prosjektet er et samarbeid mellom Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten. Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten leder arbeidet med prosjektet.

Hvor

Området for prosjektet er Furuset. Bekken vil følge øvre del av veien Granstangen et stykke og ned lia langs Furuset Hagelandsby, til dalbunnen og forbi Granstangen skole.

Hva

Vann- og avløpsetaten skal undersøke hvordan Bakåsbekken kan gjenåpnes. Det gjennomføres grunnundersøkelser for å avklare kvaliteten på jordmassene og planlegge prosjekteringen. 
Bakåsbekken vil utformes  som en liten grunn og naturlik bekk ved en gjenåpning. Det gamle bekkerøret beholdes for å avlaste bekken ved mye regn. 

Vi skal ta hensyn til dagens bruk av dalen, både vinter og sommer, ved plassering og utforming av bekkeløpet. 

Resultatene fra undersøkelsene, samt tids- og kostnadsrammer for rehabilitering av vannledninger og bekkeåpning samles i en rapport før prosjektet vedtas endelig.

Hvorfor

Vi ønsker å åpne Bakåsbekken fordi dette: 

  • bidrar til å håndtere klimaendringene med mer og kraftigere regn 
  • gir bedre muligheter for friluftsliv, rekreasjon og kortreiste naturopplevelser for mennesker og dyr
  • gjør Oslo til en attraktiv, blågrønn by

Når

 Vi planlegger prosjektering i 2023 og gjennomføring i 2024.

Medvirkning

Vi ønsker innspill fra beboere i området om hvordan vi kan gjennomføre prosjektet best mulig.

Vi ønsker deres innspill for å undersøke: 

  • hvordan bekken bør utformes 
  • hvor det bør være krysninger 
  • viktige områder og eksisterende aktivitet 

Vi tar imot spørsmål og innspill under åpen dag på Furusetlokalet i Furuset senter:

  • Lørdag 2. april 2022 kl. 10:00-15:00
  • Mandag 4. april 2022 kl. 10:00-15:00
  • Torsdag 7. april 2022 kl. 12:00-19:00

Vi tar også i mot spørsmål og innspill digitalt:

Prosjekt områdeløft Furuset

Områdeløft Furuset 2020-2026 - Groruddalssatsingen - Oslo kommune    
Overvannshåndtering - Arbeider på vann- og avløpsnettet - Oslo kommune

Kontakt oss

Vann- og avløpsetaten

Telefon
23 44 00 00

E-post

Gjenåpning av Bakåsbekken