Etterstad videregående skole – rehabilitering og utviding

Hva skal vi gjøre?

Bygg E skal rives og erstattes med et nytt bygg. Reguleringsarbeid startet våren 2019.

Hvor ligger skolen?

Etterstadsletta 5, 0660 Oslo.

Etterstad videregående skole ligger i bydel gamle Oslo.

Hvem er ansvarlig?

Utdanningsetaten er bestiller. Undervisningsbygg er byggherre.

Kontakt oss

Undervisningsbygg

Prosjektleder
Tove Godegjord

Undervisningsbygg

Delprosjektleder
Dea Malla