Skoleoversikt og skoletilhørighet

Tidlig eller utsatt skolestart

Informasjon om hvordan du søker om tidlig eller utsatt skolestart.

Tidlig skolestart

Barn som fyller 5 år i perioden 1. januar til 31. mars kan søke om tidlig skolestart. Søknad sendes til skolen barnet hører til. Rektor sender deretter henvisning til PPT for en vurdering.

Utsatt skolestart

Hvis du mener at barnet ditt har behov for utsatt skolestart, må du ta kontakt med skolen barnet skal begynne på, for å få henvisning til pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Du kan bruke baksiden av innskrivningsskjemaet til dette. Skjemaet sender du til skolen barnet hører til. Finn kontaktinformasjon til skolen.

PPT lager deretter en sakkyndig vurdering. Hvis det etter sakkyndig vurdering er tvil om barnet er kommet langt nok i utviklingen sin til å starte på skolen, kan foreldrene kreve at skolestart utsettes ett år. 

Basert på søknad fra foresatte og sakkyndig vurdering, fatter rektor enkeltvedtak om utsatt skolestart.

I vedtaket vil søknaden innvilges eller avslås. Hvis du ønsker å klage på vedtaket, sender du klage til skolen.

Annen viktig informasjon til skolestart