Rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo

Rådet er et rådgivende organ for byrådet og bystyret i saker om det flerkulturelle Oslo – innbyggere med innvandrerbakgrunn, nasjonale minoriteter og urfolk.

Om rådet

Rådets oppgaver

 • Rådet skal være medvirkningsforum for byrådet og bystyret i saker som angår mennesker i Oslo med flerkulturelle minoritetsbakgrunn
 • Rådet skal uttale seg om saker som byråd og bystyre legger fram
 • Rådet kan ta opp saker på eget initiativ
 • Rådet kan drive informasjonsvirksomhet
 • Rådet kan bidra til at minoritetene er representert i kommunale fora for brukermedvirkning

Strategi for rådet for flerkulturelle minioriteter 2021-2023 (PDF)

Information in english: The Council for Multicural Minorities (PDF)

Medlemmer av rådet 2020-2023

Rådets leder: Nosizwe Lise Baqwa

Rådets nestleder: Lisa Cooper

Se rådets medlemmer for 2020-2023 (PDF)

Rådsmøter

Rådet holder rådsmøter ca. en gang per måned. Møtene er åpne for publikum.

Møteplan 2023

 • 19.1.2023 kl 17.00-19.30
 • 14.2.2023 kl 17.00 -19.30
 • 23.3.2023 kl 17.00-19.30
 • 20.4.2023 kl 17.00-19.30
 • 23.5.2023 kl 17.00-19.30
 • 19.6.2023 kl 17.00-19.30
 • 21.8.2023 kl.17.00-19.30
 • 19.9.2023 kl 17.00-19.30

Referater

Referater fra rådsmøtene

Høringsuttalelser

Høringssvar og andre uttalelser fra rådet

Årsmeldinger

Årsmelding rådet for flerkulturelle minoriteter 2021

Regelverk og veiledere

Kontakt oss

Aida Kreso
Rådssekretær
Telefon

Kontakt

Telefon
Postadresse:
Rådet for flerkulturelle minoriteter, Rådhuset
0161 OSLO
Besøksadresse:
Olav Vs gate 4
0161 OSLO