Rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo

Kontakt

Telefon

2180 2180

E-post

Følg rådet på Facebook

Postadresse

Rådet for flerkulturelle minoriteter, Rådhuset, 0161 OSLO

Besøksadresse

Olav Vs gate 4, 0161 OSLO

Rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo

Rådet er et rådgivende organ for byrådet og bystyret i saker om det flerkulturelle Oslo – innbyggere med innvandrerbakgrunn, nasjonale minoriteter og urfolk.

Rådets oppgaver

  • Rådet skal være medvirkningsforum for byrådet og bystyret i saker som angår mennesker i Oslo med flerkulturelle minoritetsbakgrunn
  • Rådet skal uttale seg om saker som byråd og bystyre legger fram
  • Rådet kan ta opp saker på eget initiativ
  • Rådet kan drive informasjonsvirksomhet
  • Rådet kan bidra til at minoritetene er representert i kommunale fora for brukermedvirkning

Rådets medlemmer for 2020-2023

Rådets leder: Nosizwe Lise Baqwa

Rådets nestleder: Lisa Cooper

Rådsmøter

Rådet holder rådsmøter ca. en gang per måned. Møtene er åpne for publikum.

Rådets strategi

Høringer

Lover og regler


Rådets sekretær

Aida Kreso

Telefon: 92 04 95 06

E-post: