Rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo

Rådet er et rådgivende organ for byrådet og bystyret i saker om det flerkulturelle Oslo – innbyggere med innvandrerbakgrunn, nasjonale minoriteter og urfolk.

Om rådet

Rådets oppgaver

 • Rådet skal være medvirkningsforum for byrådet og bystyret i saker som angår mennesker i Oslo med flerkulturelle minoritetsbakgrunn
 • Rådet skal uttale seg om saker som byråd og bystyre legger fram
 • Rådet kan ta opp saker på eget initiativ
 • Rådet kan drive informasjonsvirksomhet
 • Rådet kan bidra til at minoritetene er representert i kommunale fora for brukermedvirkning

Strategi for rådet for flerkulturelle minioriteter 2021-2023 (PDF)

Medlemmer av rådet 2020-2023

Rådets leder: Nosizwe Lise Baqwa

Rådets nestleder: Lisa Cooper

Se rådets medlemmer for 2020-2023 (PDF)

Rådsmøter

Rådet holder rådsmøter ca. en gang per måned. Møtene er åpne for publikum.

Møteplan andre halvår 2022

 • Rådsmøte onsdag 31. august
 • Rådsmøte mandag 26. september kl. 17:00-19:30
 • Fagdag tirsdag 18. oktober kl. 16:00-20:00
 • Rådsmøte torsdag 17. november kl. 17:00-19:30
 • Rådsmøte mandag 12. desember kl. 17:00-19:30
  • Frivillig julemiddag kl. 19:30-21:30

Referater

Referater fra rådsmøtene

Høringsuttalelser

Høringssvar og andre uttalelser fra rådet

Årsmeldinger

Årsmelding rådet for flerkulturelle minoriteter 2021

Regelverk og veiledere

Kontakt oss

Aida Kreso
Rådssekretær
Telefon

Kontakt

Telefon
Postadresse:
Rådet for flerkulturelle minoriteter, Rådhuset
0161 OSLO
Besøksadresse:
Olav Vs gate 4
0161 OSLO