Byråd for oppvekst og kunnskap

Kontakt

Telefon

2180 2180

E-post

Postadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Besøksadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Byråd for oppvekst og kunnskap

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) er byråd for oppvekst og kunnskap.

Politisk ledelse

Byråd

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV)
Telefon forværelse: 909 14 166
E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no

Byrådssekretærer

Kristian Takvam Kindt (SV) 
Mobil: 951 09 246
E-post: kristian.t.kindt@oslo.kommune.no

Aila Emilie Kamaly (SV)
Mobil: 99 44 32 74
E-post: aila.emilie.kamaly@oslo.kommune.no

Administrasjon

Konstituert kommunaldirektør

Hege Sevatdal
Mobil: 40 62 24 46
E-post: hege.sevatdal@byr.oslo.kommune.no 

Pressekontakt

Karin Steenstrup
Mobil: 905 64 454
E-post: karin.steenstrup@byr.oslo.kommune.no

Mimmi Granli Jensen
Mobil: 90 21 95 91
E-post: 
mimmi.granli.jensen@byr.oslo.kommune.no

Byrådsavdelingens ansvarsområder

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap har ansvaret for:

Underliggende virksomheter