Byrådet

Byråd for oppvekst og kunnskap

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Postadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Besøksadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Byråd for oppvekst og kunnskap

Inga Marte Thorkildsen (SV) er byråd for oppvekst og kunnskap.

Politisk ledelse

Byråd

Inga Marte Thorkildsen  (Sv)
Telefon forværelse: 23 46 14 73
E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no

Byrådssekretærer

Tarjei Helland
Mobil: 976 85 690
E-post: tarjei.helland@oslo.kommune.no

Celia Vilde Tétu Lima
Mobil: 451 16 560
E-post: celia.lima@oslo.kommune.no

Administrasjon

Kommunaldirektør

Erik Blom-Dahl
Mobil: 916 25 319
E-post: erik.blom-dahl@byr.oslo.kommune.no

Pressekontakt

Karin Steenstrup
Mobil: 905 64 454
E-post: karin.steenstrup@byr.oslo.kommune.no

Mimmi Granli Jensen
Mobil: 902 19 591

E-post: mimmi.granli.jensen@byr.oslo.kommune.no

Byrådsavdelingens ansvarsområder

 

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap har ansvaret for:

Underliggende virksomheter