Byråd for oppvekst og kunnskap

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Postadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Besøksadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Byråd for oppvekst og kunnskap

Inga Marte Thorkildsen (SV) er byråd for oppvekst og kunnskap.

Politisk ledelse

Byråd

Inga Marte Thorkildsen  (Sv)
Telefon forværelse: 909 14 166
E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no

Byrådssekretærer

Tarjei Helland
Mobil: 976 85 690
E-post: tarjei.helland@oslo.kommune.no

Kristian Takvam Kindt  
Mobil: 951 09 246
E-post: kristian.t.kindt@oslo.kommune.no

Administrasjon

Kommunaldirektør

Erik Blom-Dahl
Mobil: 916 25 319
E-post: erik.blom-dahl@byr.oslo.kommune.no

Pressekontakt

Karin Steenstrup
Mobil: 905 64 454
E-post: karin.steenstrup@byr.oslo.kommune.no

Byrådsavdelingens ansvarsområder

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap har ansvaret for:

Underliggende virksomheter