Byråd for oppvekst og kunnskap

Kontakt

Telefon

2180 2180

E-post

Postadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Besøksadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Byråd for oppvekst og kunnskap

Inga Marte Thorkildsen (SV) er byråd for oppvekst og kunnskap.

Politisk ledelse

Byråd

Inga Marte Thorkildsen (SV)
Telefon forværelse: 909 14 166
E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no

Byrådssekretærer

Kristina Brovold Liknes (SV)
Mobil: 936 41 229
E-post: kristina.b.liknes@oslo.kommune.no

Kristian Takvam Kindt (SV) 
Mobil: 951 09 246
E-post: kristian.t.kindt@oslo.kommune.no

Administrasjon

Kommunaldirektør

Erik Blom-Dahl
Mobil: 916 25 319
E-post: erik.blom-dahl@byr.oslo.kommune.no

Pressekontakt

Karin Steenstrup
Mobil: 905 64 454
E-post: karin.steenstrup@byr.oslo.kommune.no

Ulrikke Linge
Mobil: 993 93 411
E-post: ulrikke.linge@byr.oslo.kommune.no

Byrådsavdelingens ansvarsområder

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap har ansvaret for:

Underliggende virksomheter