Til innhold
Byrådet

Byråd for oppvekst og kunnskap

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Postadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Besøksadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Byråd for oppvekst og kunnskap

Inga Marte Thorkildsen (SV) er byråd for oppvekst og kunnskap.

Politisk ledelse

Byråd

Inga Marte Thorkildsen  (Sv)
Telefon forværelse: 23 46 14 73
E-post: byradovk@byr.oslo.kommune.no

Byrådssekretærer

Anna Tresse
Mobil:  454 50 111
E-post: anna.tresse@oslo.kommune.no

Tarjei Helland
Mobil: 976 85 690
E-post: tarjei.helland@oslo.kommune.no

 

Administrasjon

Kommunaldirektør

Bente T. Fagerli
Telefon: 951 42 506
E-post: bente.fagerli@byr.oslo.kommune.no

Pressekontakt

Karin Steenstrup
Mobil: 905 64 454
E-post: karin.steenstrup@byr.oslo.kommune.no

Byrådsavdelingens ansvarsområder

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap har ansvaret for :

Underliggende virksomheter