Til innhold
Miljø og klima

Oslo næringslivs plastmanifest

Oslo kommune oppfordrer næringslivet til å bli med på å ta bedre og mer miljøvennlige valg for å bidra til å forhindre marin forsøpling og unødvendig bruk av plast.

Produksjon av plast

 • I dag produseres det like mye plast i verden som verdens befolkning i vekt, hvert år. Fortsetter dagens økende trend, vil vi i 2050 produsere omkring fire ganger så mye plast som i dag. Det vil si omkring 1124 millioner tonn plast i året. Kilde: Klimastiftelsen.

Bli en del av løsningen

Person kaster avfall i en beholder på stranden.

Målet med plastmanifestet er at næringslivsaktører i Oslo skal bidra til løsninger på plastutfordringene og iverksette tiltak, metoder og systemer som reduserer unødvendig bruk av plast og plastforurensning i Oslo og som potensielt kan overføres nasjonalt og globalt.

Næringslivet har en særlig viktig posisjon for å kunne bidra til endringer innenfor design, produksjon, salg og forbruksmønster, med mulighet for å påvirke bærekraft i hele verdikjeden. Næringslivet kan bidra til bærekraftig og også positiv bruk av plast gjennom bevisste valg av for eksempel type plast og design for gjenvinning.

Her har næringslivet i Oslo en unik mulighet til å bidra til løsninger på bærekraft og teknologi innenfor utfordringene knyttet til plast og marin forsøpling.

Handlingsplan mot plastforurensing

Oslo kommune har laget Oslos første handlingsplan mot plastforurensing (PDF 1,3MB). For arbeidet med å bekjempe plastforsøpling har Oslo følgende visjon: «Ingen plast skal tilføres fjorden og vassdragene i Oslo, av hensyn til miljø og dyreliv, samt menneskers helse og naturopplevelse». Kommunen skal bekjempe plastforurensning og bli landets første kommune som ikke bruker unødvendig engangsplast.

Overordnet mål for involvering av næringslivet

 • Redusere unødvendig bruk av plast og engangsartikler i Oslo
 • Forhindre marin forsøpling
 • Rydde opp indre Oslofjorden

Kontaktinformasjon

Overordnet kontaktperson for plastmanifestet er Anja Stokkan i Bymiljøetaten, e-post anja.stokkan@bym.oslo.kommune.no.

Slik kan du forplikte deg

Hånd som viser frem plast fra strand.Fotograf: Oda Hveem

Signeringsskjema

Signeringsskjema er et verktøy som din bedrift kan bruke for å bidra til løsninger på unødvendig bruk av plast og plastforurensning i Oslo.

Last ned signeringsskjema (PDF 1MB)

Her er noen av tiltakene din bedrift kan bidra med for å reduserer unødvendig bruk av plast og plastforurensning.

 • Fase ut bruk av unødvendig engangsplast. Finne gode bærekraftige og miljøvennlige alternativer, der det finnes alternativer tilgjengelig som i et livsløpsperspektiv totalt sett kommer bedre ut miljømessig. Husk å ta hensyn til riktig avfallshåndtering.
 • Ta et oppgjør med egen produksjon og design av produkter. Designe for gjenvinning! Opprett gjerne dialog med avfallsbransjen ifm design og produksjon for å sikre produkter som er egnet for materialgjenvinning.
 • Bidra til et marked for resirkulert plast – øke bruken av resirkulert eller fossilfri plast.
 • Bruke innkjøpsmakt: Bli plast-smarte i innkjøp av plastprodukter.
 • Arrangere miljøvennlig og plast-smarte møter og arrangementer.
 • Investere i start-ups eller legge til rette for deres utvikling som kommer Oslos satsning på plast og marin forsøpling til gode.
 • Teste ut og bidra til innovasjon av nye løsninger. Samarbeide med Oslo kommune og andre om konkrete tiltak gjennom pilotering og utvikling.
 • Fjerne og unngå mikroplast i produkter som produseres eller kjøpes.
 • Ta produsentansvar og ansvaret som ligger til Avfallsforskriften kapittel 7.
 • Bedre håndtering av avfall: få på plass systemer for sortering, avfallshåndtering og resirkulering av materiale.
 • Sørge for kildesortering som er tilgjengelig for ansatte og kunder.
 • Bli miljøsertifisert.
 • Bidra til holdningsendringer og informasjonstiltak for redusert bruk av unødvendig plast og forurensning; veilede folk til å ta bærekraftige valg og velge miljøvennlige produkter og tjenester. Dette kan være mot egne ansatte, kunder eller innbyggerne generelt – i egne lokaler og kanaler eller gjennom eksterne kanaler.
 • Adopter en strand, i samarbeid med Hold Norge Rent.
 • Organisere eller delta på ryddeaksjoner.

Veiledning og tips

Pose som viser typisk avfall fra stranden i Oslo - småplast.Fotograf: Oda Hveem

Oslo kommune ønsker å legge til rette for at næringslivet i Oslo skal ha tilgjengelig en plattform for utvikling, erfaringsutveksling og læring. Hensikten er å sørge for at næringslivet har tilgjengelig ressurser og veiledning som kan bidra til at næringslivet i Oslo vet hvordan de skal oppfylle forpliktelser og tiltak innenfor plast og marin forsøpling. Mer informasjon om formalisering og konkretisering av partnerskapet blir lagt ut fortløpende.

Ressurser og veiledning
AktørerVerktøy
Forum for Sirkulær PlastemballasjeVeikart for sirkulær plastemballasje i Norge
Grønt PunktFaktaark
Design for Plastic Packaging 
Oslo kommune plastveiledereOrganisering av plastsmarte arrangementer
Håndtering av næringsavfall
Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi)Difi veileder på plastsmarte innkjøp
MiljøsertifiseringerMiljøfyrtårn
Bærekraftsveileder
StrandryddingHold Norge rent
Ryddeportal 
Tips og triks for en god ryddeaksjon
Veileder Nordic Ocean Watch

Tips oss gjerne om du kjenner til gode verktøy eller veiledere som bør være tilgjengelige for alle!

Tilgjengelige aktører for veiledning

Fyrtårn i Oslofjorden.Fotograf: Thomas Ekstrøm

Oslo kommune har samlet noen aktører i et felles partnerskap som sammen vil bidra til å skape arenaer for næringslivets suksess. Alle disse aktørene jobber allerede med initiativer for å bistå næringslivet – sammen skal vi komplimentere hverandres arbeid og stå sammen om innsatsen.

Involverte aktører
AktørerHva de kan bidra medE-post
WWF Verdens NaturfondStøtte næringslivet i å redusere unødvendig plastbruk, øke gjenbruk og resirkulere og gjenvinne plast. Næringslivet oppfordres til å ta del i WWFs Plaststafett.Fredrik Myhre 
EmballasjeforeningenForum for sirkulær plastemballasje.Kari Bunes
Action for OceanVeileder næringsaktører i å redusere sitt «havtrykk» og engasjerer forbrukerne gjennom kunnskap og kampanjerRebekka de Leon
Grønt PunktTa Plastløftet, som innbærer å bruke mer gjenvunnet plast, optimalisere for gjenvinning og kutte bruk av unødvendig plast.Arve Martinsen
Oslo Business RegionTa plastutfordringen og bli en del av Miljøhovedstadens næringslivsprogram.Claire McAree
Næring for KlimaOslos klimanettverk er en arena der kommunen og klimabevisste bedrifter møtes for å jobbe sammen om å nå Oslos klimamål.Ingunn Andrem Lie

 

Søk om støtte til tiltak mot plastforsøpling

Aktører kan søke tilskudd om støtte til tiltak mot plastforsøpling. Målet er å dedusere unødvendig bruk av plast og engangsartikler, forhindre marin forsøpling i indre Oslofjord og rydde opp plast og marin forsøpling i Oslo. Les mer og søk om støtte til tiltak mot plastforsøpling.

Aktører som har signert

Oversikt over aktører som har signert manifestet blir lagt ut snarest. Vi oppfordrer næringslivsaktører til å ta kontakt med hverandre for å lære og dele erfaringer.