Til innhold

Arkitekturpolitikk for Oslo

Hva slags bygninger, plasser og fellesrom gir den gode menneskevennlige byen? Hvordan vil vi at byen vår skal se ut? Arkitekturpolitikken for Oslo skal peke ut tydelige, felles mål for klima, estetikk og livskvalitet.

Arkitekturpolitikk

  • Hva skal til for at byen skal bli den beste versjonen av seg selv?
  • Hva vi må ta vare på når vi utvikler byen videre?
  • Hvordan former vi som bor i Oslo sammen en god by å bo i for oss selv og dem som kommer etter oss?

Hva skal en arkitekturpolitikk for Oslo gi svar på?

Oslo skal være verdensledende på klima- og miljø, og være et forbilde for andre byer i arbeidet med våre felles, globale klimautfordringer. Oslo er også landets hovedstad, og skal være en vakker by vi kan være stolte av, med bygg og byrom av høy kvalitet. Samtidig skal byen vår være varm og inkluderende, et sted hvor vi tar vare på hverandre.

Arkitekturpolitikken for Oslo skal være et verktøy for alle som er involvert i utviklingen av byen vår, og skal beskriver våre felles, overordnede mål, og hvordan vi skal jobbe sammen for å nå dem gjennom konkrete strategier og tiltak.

Arkitekturpolitikken utarbeides og følges opp av Plan og bygningsetaten på oppdrag fra Byrådsavdeling for byutvikling.

Hvordan skal arkitekturpolitikken brukes?

Vakre bygg, torg og møteplasser er viktig i seg selv, men arkitektur spiller en viktig rolle ut over hvordan ting ser ut. Arkitekturpolitikken setter arkitekturfaget inn i en større samfunnsmessig sammenheng, hvor det vi bygger er et verktøy som må brukes for å nå andre mål innen for eksempel klima- og miljø, sosial integrering, folkehelse og samferdsel.

Arkitekturpolitikken blir først og fremst et verktøy for alle som på ulike måter er involvert i utviklingen av byen vår, fra arkitekter i både private og offentlige virksomheter til ildsjeler og lokale initiativer som ønsker å ta tak i nabolaget sitt. Samtidig håper vi at det vil være en god introduksjon til de tankene og prioriteringene byens politikere og fagmiljø har om byen vår og hvordan den skal se ut i framtida.

Viktige milepæler i prosjektet framover:

  • Overlevering til politisk behandling andre kvartal 2018

Vi vil gjerne vite hva som er viktig for deg!

Arbeidet drives fram i dialog og samspill med befolkningen, organisasjons- og næringslivet, fagmiljøene, og statlige og kommunale aktører. Vi vil også gjerne høre fra deg! Har du noen steder i byen du syns det er godt å være? Er det noe i nærmiljøet ditt du syns fungerer spesielt godt, som for eksempel en gangbro, et boligprosjekt, et torg eller en grønn oase? Alle innspill til hva som gjør byen til et bra sted for innbyggerne, det vil vi gjerne høre om.

Du kan sende oss dine meninger og innspill på arkitekturpolitikk@pbe.oslo.kommune.no